BHXH TP. Hà Nội: Đẩy mạnh triển khai chi trả trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân

Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Hoà vừa ký ban hành Công văn số 3871/BHXH-KHTC ngày 20/9/2019 gửi tới BHXH các quận, huyện, thị xã về việc phát triển người nhận trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Phát triển người nhận trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (Ảnh minh hoạ)

Nhằm thực hiện chi trả các chế độ BHXH (gồm lương hưu, trợ cấp BHXH một lần, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tử tuất, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp) qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2019 – 2021, Giám đốc BHXH Thành phố yêu cầu BHXH các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người hưởng nhận các chế độ BHXH, qua tài khoản cá nhân. Phối hợp với Ngân hàng thương mại, Bưu điện trung tâm, Bưu điện huyện hướng dẫn người hưởng đăng ký mở tài khoản cá nhân ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ ban đầu và tại điểm chi trả theo quy trình thống nhất giữa cơ quan BHXH, Ngân hàng và cơ quan bưu điện.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 3984/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội: Từ ngày 01/10/2019, các Sở, ban, ngành UBND các quận huyện thị xã tập trung triển khai ngay việc thực hiện thanh toán các chế độ BHXH hàng tháng, BHXH một lần của công chức, viên chức, người lao động 100% qua tài khoản cá nhân.

Theo đó, khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ BHXH của người lao động, yêu cầu các Sở, ban, ngành UBND các quận huyện thị xã cung cấp cho cơ quan BHXH số tài khoản cá nhân để nhận các chế độ BHXH. Trường hợp người lao động chưa có tài khoản, Phòng/ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hỗ trợ, hướng dẫn người hưởng thủ tục mở tài khoản để nhận các chế độ BHXH.

Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội cũng đề nghị các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH trên địa bàn thực hiện thanh toán các chế độ BHXH cho người lao động qua tài khoản cá nhân. Trường hợp người lao động chưa có tài khoản, Phòng/ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hỗ trợ, hướng dẫn người hưởng thủ tục mở tài khoản để nhận các chế độ BHXH./.

- MK

Số lượt xem: 976

Thứ hai, ngày 20, tháng 01, năm 2020
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn có thể cho biết ý kiến về thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT của BHXH Thành phố?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code