BHXH Việt Nam hướng dẫn triển khai Quyết định 1291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 24/10/2019, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 3974/BHXH-PC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn nêu rõ, Quyết định số 1291/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện, cấp xã. Theo đó, danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện bao gồm 09 TTHC: Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế; Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội; Giải quyết hưởng chế độ thai sản (thực hiện đối với trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi); Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác; Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích; Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg; Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg; Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng; cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế).

Để thực hiện Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam đề nghị Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện niêm yết Danh mục TTHC tại Phụ lục 1 (đính kèm Công văn số 3974/BHXH-PC) và nội dung cụ thể của từng TTHC (theo nội dung liên quan tại các quyết định công bố TTHC của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam).

Xây dựng quy trình nội bộ tiếp nhận, giải quyết 09 TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện; bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện đáp ứng tiêu chuẩn tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Bên cạnh đó, căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương, chủ động rà soát, đề xuất các TTHC khác có thể thực hiện liên thông hoặc đề xuất bổ sung các TTHC khác có thể tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện, báo cáo BHXH Việt Nam và UBND cấp tỉnh xem xét trình Thủ tướng Chính phủ.

Lồng ghép nội dung báo cáo tình hình, kết quả giải quyết TTHC được đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện vào Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC hàng quý gửi BHXH Việt Nam.

BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả triển khai thực hiện trước ngày 20/12/2019.

- MK

Số lượt xem: 1515

Thứ bảy, ngày 18, tháng 01, năm 2020
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn có thể cho biết ý kiến về thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT của BHXH Thành phố?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code