Đảng ủy Khối các cơ quan TP. Hà Nội: Triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên

Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 120-KH/ĐUK ngày 18-11- 2019, triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.

 (Ảnh minh họa)

Kế hoạch nêu rõ, đối tượng kiểm điểm, Cấp Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; tập thể lãnh đạo các ban Đảng và Văn phòng Đảng ủy Khối; Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội cấp Khối. Còn cấp cơ sở: Cấp ủy cơ sở; Ban chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở.

Kiểm điểm cá nhân: Đảng viên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng); đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì vẫn phải kiểm điểm; cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Nơi kiểm điểm đối với tập thể: Tập thể lãnh đạo, quản lý ở cấp nào thực hiện kiểm điểm ở cấp đó. Kết hợp kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị với kiểm điểm ban thường vụ đảng ủy của cơ quan, đơn vị (nếu các thành viên lãnh đạo đều trong ban thường vụ).

Đối với cá nhân, đảng viên kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt. Đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt, còn thực hiện kiểm điểm như sau: Các đồng chí Thành ủy viên là lãnh đạo các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy; các ban, ngành, sở và tương đương kiểm điểm trước tập thể ban thường vụ cấp ủy hoặc tập thể cấp ủy (nơi không có ban thường vụ cấp ủy); kiểm điểm trước tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo ban, ngành, sở và tương đương, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố kiểm điểm ở cấp ủy đảng cao nhất mà mình là thành viên; trước tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm điểm trước tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; trước tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị mà mình là người đứng đầu hoặc là thành viên lãnh đạo.

Các đồng chí cấp ủy viên cơ sở kiểm điểm trước tập thể ban chấp hành và tập thể lãnh đạo nơi mình là thành viên.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý ở những nơi khác, nếu thực hiện chế độ thủ trưởng thì kiểm điểm trước hội nghị cán bộ chủ chốt hoặc toàn thể CB, CC, VC ở cơ quan, đơn vị nơi làm việc.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa là đảng viên thì kiểm điểm ở tập thể  lãnh đạo, quản lý mà mình là thành viên.

Đảng viên giữ từ ba chức vụ lãnh đạo, quản lý trở lên, ngoài kiểm điểm ở các nơi nêu trên, có thể kiểm điểm ở nơi khác (nếu cần) do Ban Thường vụ Thành ủy quy định, hướng dẫn./.

-TV

Số lượt xem: 1850

Thứ bảy, ngày 18, tháng 01, năm 2020
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn có thể cho biết ý kiến về thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT của BHXH Thành phố?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code