Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ban hành Văn bản số 107/VP-KT về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Công văn nêu rõ, UBND Thành phố nhận được Quyết định số 1823/QĐ-TTg ngày 24/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Cụ thể, Bổ sung, điều chỉnh tại mục đ Điểm 4 Khoản III Điều 1 về định hướng phát triển thể dục - thể thao: “Tăng cường xã hội hóa các nguồn lực đầu tư cho công trình thể dục thể thao gắn với các hoạt động khai thác dịch vụ, du lịch chất lượng cao”.

Bổ sung, điều chỉnh tại Khoản V Điều 1 về Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư trong Phụ lục các chương trình, dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư của thành phố Hà Nội: "Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa (có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa)".

Bổ sung, điều chỉnh tại Điểm 3 Khoản VI Điều 1 về một số giải pháp khoa học, công nghệ: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thể thao - văn hóa, vui chơi giải trí”.

Quyết định này là bộ phận không tách rời của Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 6/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Về việc này, UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định.

Giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổng hợp, triển khai khi có yêu cầu.

- Theo Văn phòng UBND Thành phố

Danh sách file đính kèm

107_VPKT.pdf

Số lượt xem: 76

Chủ nhật, ngày 08, tháng 12, năm 2019
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn có thể cho biết ý kiến về thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT của BHXH Thành phố?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code