Lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan

thực hiện

BHXH tỉnh

BHXH huyện

1

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT.

X

X

Số lượt xem: 7771

Thứ bảy, ngày 18, tháng 01, năm 2020
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn có thể cho biết ý kiến về thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT của BHXH Thành phố?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code