Lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan

thực hiện

BHXH tỉnh

BHXH huyện

1

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT.

X

X

Số lượt xem: 2014

Thứ ba, ngày 20, tháng 08, năm 2019
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code