Người dân có thể cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất qua qua Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngay sau khi Cổng Dịch vụ công quốc gia chính thức đi vào vận hành vào chiều ngày 09/12/2019, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 4617/BHXH-CNTT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc liên thông thủ tục Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 

Công văn nêu rõ, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan thực hiện nâng cấp hệ thống Giao dịch điện tử BHXH tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện liên thông Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất được quy định tại thủ tục Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định số 929/QĐ-BHXH ngày 26/7/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (mã quy trình 612a).

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện thủ tục cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất (612a) theo đúng quy trình nghiệp vụ hiện hành. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử đối với đối tượng cá nhân thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: http://dichvucong.gov.vn.

Điều này giúp ngành BHXH cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, kiểm soát được tình trạng gian lận khi thanh toán bảo hiểm. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo hiểm xã hội đã được chia sẻ với hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch nhằm phục vụ đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, góp phần giảm đáng kể số lượng giấy tờ, thủ tục và chi phí. 

Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất là một trong 8 dịch vụ công được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và người dân có thể thực hiện ngay dịch vụ này ngay từ chiều 09/12 - thời điểm khai trương, chính thức đi vào hoạt động của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- MK

Số lượt xem: 3209

Thứ hai, ngày 20, tháng 01, năm 2020
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn có thể cho biết ý kiến về thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT của BHXH Thành phố?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code