Thanh Trì: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về BHYT

Sáng ngày 30/5, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”.

         Tham dự Hội nghị, về phía BHXH thành phố Hà Nội có đồng chí Đặng Đình Thuận, Phó Giám đốc BHXH Thành phố, đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ. Về phía huyện Thanh Trì có các đồng chí Trần Văn Khương, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội; các đồng chí lãnh đạo đơn vị, UBND các phường và Bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

          Báo cáo sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 38–CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”, đồng chí Phạm Văn Thành, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy nêu rõ: Trong 10 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, ngành với BHXH huyện, đến hết tháng 12/ 2018, số người tham gia BHYT là 235.844 người, tỷ lệ bao phủ 85,3% dân số (tăng 154.371 người, tăng 189,48% so với năm 2009). Hệ thống chính sách, pháp luật, thủ tục hành chính trong việc giải quyết các quyền lợi cho người dân ngày được rút gọn. Các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp, người dân và cơ quan BHXH huyện đã tích cực triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách BHYT. Tổ chức bộ máy BHXH được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng có hiệu quả; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, đảm bảo công bằng trong chăm sóc y tế giữa các nhóm đối tượng. Việc cung ứng thuốc, vật tư y tế của các bệnh viện đảm bảo khám, chữa bệnh của người bệnh BHYT, kể cả thuốc biệt dược đắt tiền, vật tư thay thế trong thực hiện dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn.

Đ/c Phạm Văn Thành – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW 

Tham gia thảo luận và phát biểu ý kiến, các đại biểu tham dự hội nghị đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn, nhìn nhận và phân tích nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm và nhiều giải pháp quan trọng trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt hơn chính sách BHYT, đáp ứng nhu cầu xã hội trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Đặng Đình Thuận, Phó Giám đốc BHXH Thành phố nhấn mạnh: Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về công tác BHYT trong thời gian tới, đề nghị Huyện ủy, HĐND, UBND Huyện tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các phòng, ban ngành, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện các giải pháp: Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở, xác định thực hiện Chỉ thị 38 là nhiệm vụ chính trị, là chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời ưu tiên nguồn ngân sách, huy động kinh phí để hỗ trợ người dân tham gia BHYT. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHYT, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của BHYT trong tình hình hiện nay; góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc tham gia BHYT, coi đó là quyền và trách nhiệm của mọi người dân, kể cả những người đang khỏe mạnh; đồng thời, tăng cường sự quan tâm và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHYT của các cấp ủy đảng, chính quyền từ Huyện đến cơ sở. Tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt các đơn vị sử dụng lao động còn nợ BHXH, BHYT và cơ sở KCB BHYT. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100% các đơn vị tham gia BHXH, BHYT.  Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT. Tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính. Đồng chí đề nghị UBND huyện quan tâm hơn nữa việc chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với BHXH huyện, Bưu điện huyện thường xuyên cập nhật tăng giảm hộ gia đình tham gia BHYT theo Công văn 2888 ngày 03/08/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về hướng dẫn hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình và mã quyền lợi hưởng, đảm bảo mỗi người một mã số BHXH. Rà soát các doanh nghiệp trên địa bàn chưa tham gia BHXH, doanh nghiệp không còn tồn tại, tuyên truyền người lao động chưa tham gia BHXH bắt buộc tham gia BHXH tự nguyện. Bên cạnh đó, BHXH huyện chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trách nhiệm của cán bộ, viên chức BHXH huyện. Thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của viên chức và người lao động theo đúng các văn bản quy định của Chính phủ, của Thành phố và của Ngành./.

 

 

- BHXH huyện Thanh Trì

Số lượt xem: 373

Thứ năm, ngày 22, tháng 08, năm 2019
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code