Thanh Xuân: Đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Thực hiện sự chỉ đạo của BHXH TP Hà Nội về việc rà soát phát triển doanh nghiệp, lao động tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHXH quận Thanh Xuân đã tập trung triển khai, thành lập Ban chi đạo phát triển đối tượng, ban hành Kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, đánh giá tiến độ hàng tuần, hàng tháng.

          Nhằm đảm bảo hoàn thành việc rà soát dữ liệu Thuế trước 31/12/2019, phát triển đối tượng tham gia BHXH, công tác rà soát được chia thành 02 nhóm: Nhóm doanh nghiệp đã tham gia BHXH nhưng chưa đóng đủ số lao động và nhóm doanh nghiệp chưa tham gia BHXH. Nhóm đối tượng đã tham gia BHXH nhưng chưa đóng đủ lao động qua rà soát dữ liệu do Thuế còn 2.167 đơn vị đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ thu, hàng tuần  thực hiện rà soát, lên biên bản làm việc và yêu cầu nộp bổ sung số lao động thuộc đối tượng tham gia ít nhất 11 đơn vị/tuần. Đối với nhóm đối tượng chưa tham gia BHXH, qua rà soát trên tổng 4.168 đơn vị Thuế cung cấp có 1.293 đơn vị đã có mã tham gia BHXH, số còn phải thực hiện khai thác là 2.875 đơn vị. Với nhóm đối tượng này, do chưa thuộc diện BHXH quản lý nên việc liên hệ làm việc gặp nhiều khó khăn, BHXH quận đã giao chỉ tiêu cụ thể đến các viên chức thuộc các bộ phận đến địa chỉ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, mỗi cán bộ 05 đơn vị/tuần để rà soát, xác định tình trạng và mời lên làm việc vào chiều thứ tư hàng tuần.

           Tại các buổi làm việc với doanh nghiệp, đại diện doanh nghiệp đã được phổ biến các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ- BNN và điều 214,215,216 của Bộ Luật Hình sự, hướng dẫn thủ tục tham gia mới BHXH và lập biên bản làm việc làm rõ số lao động chưa tham gia BHXH theo quy định của Luật.

             Bên cạnh công tác rà soát, phát triển đối tượng, BHXH quận Thanh Xuân tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: công tác thu đảm bảo theo kế hoạch, thu hồi nợ kịp thời, tăng cường giao dịch điện tử, đảm bảo cân đối quỹ…quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

 

Tuyết Mai- BHXH quận Thanh Xuân

Số lượt xem: 407

Thứ ba, ngày 15, tháng 10, năm 2019
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn có thể cho biết ý kiến về thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT của BHXH Thành phố?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code