PHÒNG QUẢN LÝ HỒ SƠ

 

 

Trưởng phòng: Đỗ Huy Hòa

Điện thoại: 37.236.546

*****

Phó Trưởng phòng: Đỗ Thị Kim Dung

Điện thoại: 33.630.462

*****                         

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hiển

Điện thoại: 33.630.461

*****

Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Ngọc Lan

Điện thoại: 33.827.675

*****


1. Chức năng:
Tổ chức quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong hệ thống BHXH Thành phố theo quy định của pháp luật và của BHXH Việt Nam

2. Nhiệm vụ:
a) Xây dựng kế hoạch dài hạn, hàng năm về công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong hệ thống BHXH Thành phố và tổ chức thực hiện sau khi Giám đốc BHXH Thành phố phê duyệt.
b) Hướng dẫn, kiểm tra các phòng nghiệp vụ và BHXH huyện lập, quản lý hồ sơ và lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định.
c) Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu trữ của các phòng nghiệp vụ và BHXH huyện; thực hiện việc lưu trữ, quản lý, chỉnh lý hồ sơ, tài liệu theo quy định.
d) Phân loại, xác định giá trị hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác quản lý, thống kê, tra cứu, sao lục.
e) Lập kế hoạch xây dựng, nâng cấp và duy tu, bảo dưỡng kho tàng; mua sắm các trang thiết bị, phương tiện cần thiết phục vụ cho công tác lưu trữ.
g) Tham gia đề xuất với cấp có thẩm quyền việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.
h) Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ.

Số lượt xem: 2438

Thứ hai, ngày 09, tháng 12, năm 2019
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn có thể cho biết ý kiến về thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT của BHXH Thành phố?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code