CV2496/BHXH-VPngày 30/10/2018 của BHXH tỉnh Bình Dương V/v thông báo Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá trị sử dụng

 

 

Danh sách file đính kèm

CV2496VP_BinhDuong.pdf

Số lượt xem: 138

Thứ ba, ngày 15, tháng 10, năm 2019
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn có thể cho biết ý kiến về thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT của BHXH Thành phố?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code