CV2354/BHXH-CĐBHXH ngày 13/11/2018 của BHXH tỉnh Thái Bình V/v thông báo Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH bị mất không còn giá trị sử dụng

 

 

Danh sách file đính kèm

CV2354CDBHXH_ThaiBinh.pdf

Số lượt xem: 146

Thứ ba, ngày 15, tháng 10, năm 2019
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn có thể cho biết ý kiến về thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT của BHXH Thành phố?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code