CV1156/BHXH-CĐBHXH ngày 16/11/2018 của BHXH tỉnh Thái Nguyên V/v thông báo Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu GCN2 bị mất, không còn giá trị sử dụng

 

 

Danh sách file đính kèm

CV1156CDBHXH_ThaiNguyen.pdf

Số lượt xem: 151

Thứ ba, ngày 15, tháng 10, năm 2019
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn có thể cho biết ý kiến về thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT của BHXH Thành phố?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code