Hoàn Kiếm: Sự vào cuộc của hệ thống chính trị nhằm phấn đấu tăng nhanh và bền vững số người tham gia BHXH trên địa bàn

So với bình quân chung toàn Thành phố, tỷ lệ gia tăng số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn quận Hoàn Kiếm vẫn còn đang ở mức thấp. Chính vì vậy, để góp phần nâng cao nhận thức đầy đủ của người dân về ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH và phấn đấu hoàn thành tỷ lệ bao phủ BHXH, Hoàn Kiếm đã có những bước triển khai cụ thể trong những tháng đầu năm 2019.
 Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

 

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành các kế hoạch triển khai cụ thể trong năm 2019, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nhằm tăng nhanh và bền vững số người tham gia BHXH, ổn định chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.
       Ngày 28/3/2019, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàn Kiếm đã tổ chức  lớp bồi dưỡng khoa  giáo năm 2019 cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cơ sở trực thuộc quận gồm 300 đại biểu, hội nghị được đồng chí Trần Hải Nam –Phó Vụ trưởng, Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tới trao đổi một số nội dung cơ bản về chính sách bảo hiểm xã hội trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm về phát triển đối tượng tham gia BHXH theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” và Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ “Về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội” .

Ngày 20/4/2019, tại trụ sở UBND quận Hoàn Kiếm, BHXH Hoàn Kiếm và Bưu điện trung tâm 1 đã phối hợp  tổ chức hai buổi “Hội nghị triển khai, tuyên truyền công tác phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2019” cho gần 700 đại biểu là các cán bộ chủ chốt trên địa bàn quận gồm: Phó Chủ tịch phụ trách văn xã, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch hội cựu chiến binh, Bí thư đoàn thanh niên, Trưởng ban công tác mặt trận, và tổ trưởng các tổ dân phố thuộc 18 phường.

Về dự Hội nghị còn có các đồng chí là lãnh đạo UBND quận, Ban tuyên giáo quận ủy, Bảo hiểm xã hội quận, Bưu điện trung tâm 1, lãnh đạo các phòng ban, ngành của quận.  
Trong thời gian qua, bên cạnh những kết quả đã đạt được về công tác thu, phát triển đối tượng, góp phần tăng diện bao phủ BHXH cho người lao động trên địa bàn quận, tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện ở khu vực lao động tự do vẫn còn rất thấp. Để phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch thu và các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong đó có chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHXH Hoàn Kiếm xác định công tác tuyên truyền, khai thác, phát triển đối tượng là một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong năm, rất cần có sự phối hợp tích cực của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn quận.
        Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên, phổ biến về các nội dung của chính sách BHXH tự nguyện như: đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng và thủ tục tham gia; chế độ quyền lợi của chính sách BHXH tự nguyện, với mức đóng linh hoạt cùng với cơ chế hỗ trợ của Nhà nước đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng tham gia  khác, mức hỗ trợ đó có thể giúp cho mọi người dân lao động tự do, kể cả những  người có thu nhập thấp và không ổn định đều có khả năng tham gia BHXH tự nguyện để sau này được  hưởng chế độ hưu trí và các chế độ BHXH khác bảo đảm cuộc sống ổn định khi hết tuổi lao động.
Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến cần giải đáp của các đại biểu về nội dung liên quan đến chế độ, chính sách BHXH tự nguyên như thay đổi phương thức đóng, mức đóng, BHXH một lần cho những năm còn thiếu, các ý kiến của đại biểu đã được lãnh đạo BHXH quận, Bưu điện trung tâm 1 phối hợp giải đáp thoả đáng.

Ngay tại Hội nghị, đã có nhiều đại biểu trực tiếp đăng ký sẽ tham gia BHXH tự nguyện cho người thân và gia đình, đây là kết quả đáng khích lệ cho công tác tuyên truyền và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Trong thời gian tới, BHXH Hoàn kiếm và Bưu điện 1 đã có kế hoạch cụ thể phối hợp tổ chức hội nghị triển khai trực tiếp cho người dân trên địa bàn chưa tham gia BHXH tại 18 phường, nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng các chế độ BHXH, BHYT, trong đó chú trọng tuyên truyền BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình đến nhân dân trên địa bàn, nhằm hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu BHXH Thành phố giao, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn quận./       

-Hương Giang (BHXH quận Hoàn Kiếm)

Số lượt xem: 72

Chủ nhật, ngày 16, tháng 06, năm 2019
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code