Từ 01/05/2019: Áp dụng quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp theo Quyết định 166/QĐ-BHXH

Bắt đầu từ ngày 01/05/2019, BHXH thành phố Hà Nội tiếp nhận hồ sơ và quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN áp dụng theo Quyết định 166/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

 

Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 được Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/5/2019 để thay thế các quyết định, công văn của BHXH Việt Nam trước đây trong lĩnh vực này gồm: Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016, Quyết định 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016, Quyết định 1515/QĐ-BHXH ngày 17/10/2016; bãi bỏ Công văn số 3647/BHXH-CSXH ngày 21/9/2016, Công văn số 4644/BHXH-CSXH ngày 18/11/2016.
       Quyết định 166/QĐ-BHXH gồm 6 chương, 11 điều quy định cụ thể, chi tiết về việc: Phân cấp quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức, bộ phận liên quan trong giải quyết chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp; quy định về nguyên tắc, quy trình chi trả, giải quyết cũng như từng loại hồ sơ, thủ tục cho từng chế độ BHXH, BH thất nghiệp… Những quy định này nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của các quy định cũ; phù hợp hơn với tình hình thực tế và sự phát triển, cải cách của ngành BHXH.
        Theo đó, căn cứ để giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BH thất nghiệp là sổ BHXH - nơi thể hiện quá trình đóng BHXH của người động được đồng bộ với cơ sở dữ liệu thu, sổ - thẻ đã được quản lý tập trung thống nhất trong cả nước.
        Khi giải quyết hưởng các chế độ BHXH, cơ quan BHXH phải đối chiếu sổ BHXH với cơ sở dữ liệu thu, sổ - thẻ. Sổ BHXH được đưa vào lưu trữ theo quy định sau khi đã giải quyết hưởng chế độ hưu trí, tử tuất. Trường hợp đã được giải quyết hưởng BHXH mà việc điều chỉnh, hủy, chấm dứt hưởng BHXH liên quan đến cơ sở dữ liệu thu, sổ - thẻ thì trước hết phải điều chỉnh lại cơ sở dữ liệu trên Hệ thống và điều chỉnh lại sổ BHXH; căn cứ cơ sở dữ liệu và sổ BHXH đã được điều chỉnh để thực hiện việc điều chỉnh, hủy, chấm dứt hưởng BHXH theo quy định.

          Việc giải quyết, chi trả chế độ BHXH, BH thất nghiệp cần đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ, chính sách, đúng người hưởng. Tổ chức làm đại diện chi trả phải được BHXH Việt Nam ký hợp đồng dịch vụ chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng BHXH hàng tháng. Các đại diện chi trả phải tổ chức các điểm chi trả đến cấp xã phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

 

      Chi tiết nội dung Quyết định 166/QĐ-BHXH, xem tại đây:  baohiemxahoi.gov.vn/vanban

 

 

PTT

Số lượt xem: 497

Thứ năm, ngày 22, tháng 08, năm 2019
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code