Đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

 BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch 1764/KH-BHXH thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam là đơn vị dịch vụ công được Chính phủ lựa chọn thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp xã hội (Ảnh minh họa)

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam là đơn vị dịch vụ công được Chính phủ lựa chọn thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp xã hội (Ảnh minh họa)

 

 

Theo đó, Kế hoạch nhằm thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTG ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội, giao cho BHXH Việt Nam nghiên cứu, xây dựng lộ trình chuẩn hóa thông tin dữ liệu về người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH để kết nối chia sẻ thông tin dữ liệu người hưởng với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức dịch vụ trung gian thanh toán nhằm phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua ngân hàng; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.
Kế hoạch đặt mục tiêu: Xây dựng lộ trình đến năm 2020 phấn đấu 20% số tiền chi trả an sinh xã hội tại địa bàn thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thực hiện qua ngân hàng; Đến năm 2021 phấn đấu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất,… sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.
Để thực hiện được các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới: Đề xuất hoàn thiện về cơ sở pháp lý; Đề xuất lộ trình kết nối, chia sẻ thông tin với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; Đề xuất giải pháp phối hợp với các ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ công có cơ chế ưu đãi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản cá nhân; Đề xuất giao chỉ tiêu phấn đấu chi trả an sinh xã hội qua tài khoản cá nhân cho BHXH tỉnh, thành phố hàng năm đạt mục tiêu Quyết định số 241/QĐ-TTg và Nghị quyết số 02/NQ-CP.
Trong công tác thông tin tuyên truyền: Xây dựng và lồng ghép nội dung tuyên truyền chủ trương của Chính phủ về chi trả an sinh xã hội qua hệ thống ngân hàng về hiệu quả, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, quy trình, thủ tục thực hiện, các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng. Đồng thời, xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc xây dựng lộ trình chuẩn hóa dữ liệu thông tin về người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, kết nối chia sẻ thông tin dữ liệu người nhận chế độ với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nhằm thực hiện mục tiêu phấn đấu 20% số tiền chi trả an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng./.

Theo Cổng TTĐT BHXH Việt Nam

Số lượt xem: 1989

Thứ sáu, ngày 17, tháng 01, năm 2020
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn có thể cho biết ý kiến về thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT của BHXH Thành phố?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code