BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN BA ĐÌNH

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN BA ĐÌNH


Địa chỉ: 142A Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội. 

Các số máy liên hệ bộ phận nghiệp vụ:

  Bộ phận Kế toán                : 38.233.041
        Bộ phận Một cửa               : 37.339.934
        Bộ phận Thu                      : 38.435.263; 37.333.305
        Phó Giám đốc phụ trách thu: 37.344.467 

*****

Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Công Định            

Điện thoại: 37.379057

*****

Phó giám đốc: Nguyễn Minh Hiền                       

Điện thoại: 37.344467

*****

Phó giám đốc: Nguyễn Thị Hải Hoà                       

Điện thoại: 38.233041

*****

Phó giám đốc: Nguyễn Thị Huyền                      

Điện thoại: 37.333305

*****

Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Ánh Tuyết                    

Điện thoại: 38.233041

******

Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình được thành lập theo Quyết định số 01/TC-TCCB ngày 12 tháng 7 năm 1995 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trải qua 20 năm phấn đấu , Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình đang ngày càng lớn mạnh và phát triển. Từ lúc đội ngũ cán bộ chỉ có 28 người  được sát nhập từ ngành lao động thương binh xã hội và liên đoàn lao động, đến nay đã có  61 cán bộ viên chức và lao động hợp đồng. Từ những ngày đầu khó khăn, thiếu thốn cả về đội ngũ lẫn phương tiện kỹ thuật, cho đến nay Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình đã có một đội ngũ cán bộ viên chức vững vàng, đầy đủ phẩm chất, năng lực, đang từng bước khẳng định vai trò và vị trí của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là trong lĩnh vực an sinh xã hội của toàn đất nước nói chung và của quận Ba Đình nói riêng. 

Hiện nay, Bảo hiểm  xã hội quận Ba Đình có 61 cán bộ viên chức và lao động hợp đồng: trong đó Ban Giám đốc : 04 người, cán bộ nghiệp vụ : 53 người. Về trình độ : 1 viên chức trình độ trên đại học, 55 viên chức trình độ đại học và 01 viên chức có trình độ cao đẳng, 2 người là lao động hợp đồng 68, 2 hợp đồng khoán.

Có tổ chức công đoàn với 59 đoàn viên đang sinh hoạt tại Công đoàn cơ quan.

Tổng số đảng viên trong Chi bộ hiện có 26 đồng chí trong đó có 3 đảng viên dự bị.


Chức năng, nhiệm vụ:

BHXH quận Ba Đình là cơ quan trực thuộc BHXH thành phố Hà Nội có chức năng tổ chức thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế(BHYT); quản lý thu, chi BHXH, BHYT trên địa bàn quận Ba Đình theo phân cấp quản lý của BHXH Việt Nam và quy định của pháp luật.

Số lượt xem: 7235

Thứ hai, ngày 09, tháng 12, năm 2019
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn có thể cho biết ý kiến về thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT của BHXH Thành phố?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code