BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN HOÀN KIẾM

 

Địa chỉ: 9D Hàm Long Hoàn Kiếm Hà Nội 

              *****
Giám đốc: Nguyễn Thị Tố Nga
Điện thoại: 39.433.254
*****
Phó giám đốc: Nguyễn Thị Hương Giang
Điện thoại: 39.433.255
  *****
Phó giám đốc: Nguyễn Thanh Liêm
Điện thoại: 39.440.117
  *****
Phó giám đốc: Phạm Hồng Thanh
Điện thoại: 39.440.119
  *****
Kế toán trưởng: Trần Thị Lợi                       
Điện thoại: 39.447.218

                *****

BHXH quận Hoàn Kiếm đoàn kết, đồng thuận nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

BHXH quận đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh thần phục vụ đúng mực tháI độ lịch sự văn minh nơi công sở, tạo điều kiện cho các đơn vị, đối tượng đến liên hệ công tác thuận tiện, các đối tượng hưởng quyền lợi theo đúng luật BHXH ban hành.

Chức năng:

- Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội  và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện.

- Chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND quận.


Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tỉnh  phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập danh sách tham gia bảo hiểm xã hội ; đôn đốc, theo dõi việc thu nộp bảo hiểm xã hội của các đơn vị trên địa bàn huyện hoặc trực tiếp thu bảo hiểm xã hội theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội ViệtNam và Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Tiếp nhận kinh phí, danh sách và tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội tỉnh chuyển đến theo phân cấp. Theo dõi việc thay đổi địa chỉ, danh sách tăng, giảm đối tượng hưởng chế độ trong quá trình chi trả;

- Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo với Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét, giải quyết.
- Tổ chức ký kết hợp đồng trách nhiệm và quản lý mạng lưới chi trả bảo hiểm xã hội ở xã, phường, thị trấn;
- Quản lý các loại đối tượng khám chữa bệnh bắt buộc và tự nguyện theo quy định của Bảo hiểm xã hội tỉnh trên địa bàn phụ trách; hướng dẫn đôn đốc các đơn vị thực hiện các thủ tục phục vụ cho việc khai thác phát hành hoặc gia hạn thẻ khám chữa bệnh theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh của người có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tiếp nhận và hướng dẫn người bệnh trong quá trình đến khám chữa bệnh, giải quyết những vướng mắc và đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội;
- Thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn;
- Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Số lượt xem: 5807

Thứ ba, ngày 21, tháng 01, năm 2020
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn có thể cho biết ý kiến về thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT của BHXH Thành phố?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code