BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN THANH XUÂN

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN THANH XUÂN


Địa chỉ : E14 - phường Thanh Xuân Bắc - quận Thanh Xuân -HN.

Các bộ phận được phân chia như sau:

+ Bộ phận nghiệp vụ thu BHXH – BHYT bắt buộc - đối chiếu hồ sơ cấp sổ BHXH gồm 9 CBCC, điện thoại 35.540.602 – 35.542.724

+ Bộ phận chính sách – hồ sơ gồm 3 đ/c Điện thoại: 35.540.620 – 35.542.431

+ Bộ phận tài vụ, thủ quỹ gồm 7 đ/c, điện thoại .35.542.431- 35.540.620

+ Bộ phận Giám định chi phí KCB – BHYT tự nguyện gồm 5 đ/c điện thoại 35.541.491

+ Hành chính gồm 01 đ/c.


Giám đốc: Lê Ngọc Anh

Điện thoại: 35.541.491

------------------------

Phó giám đốc: Bùi Việt Cường

Điện thoại: 35.545154

------------------------

Phó giám đốc: Bùi Thị Lưu

Điện thoại: 35.540620

--------------------------

Phó giám đốc: Nguyễn Thị Phương Hoa

Điện thoại: 35.540618

--------------------------

Kế toán trưởng: Hoàng Thị Bích Chi                       

Điện thoại: 35.542431

Chức năng:

- Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội  và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện.

- Chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND quận.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tỉnh  phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập danh sách tham gia bảo hiểm xã hội; đôn đốc, theo dõi việc thu nộp bảo hiểm xã hội của các đơn vị trên địa bàn huyện hoặc trực tiếp thu bảo hiểm xã hội theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Tiếp nhận kinh phí, danh sách và tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội tỉnh chuyển đến theo phân cấp. Theo dõi việc thay đổi địa chỉ, danh sách tăng, giảm đối tượng hưởng chế độ trong quá trình chi trả;

- Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo với Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét, giải quyết.

- Tổ chức ký kết hợp đồng trách nhiệm và quản lý mạng lưới chi trả bảo hiểm xã hội ở xã, phường, thị trấn;

- Quản lý các loại đối tượng khám chữa bệnh bắt buộc và tự nguyện theo quy định của Bảo hiểm xã hội tỉnh trên địa bàn phụ trách; hướng dẫn đôn đốc các đơn vị thực hiện các thủ tục phục vụ cho việc khai thác phát hành hoặc gia hạn thẻ khám chữa bệnh theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh của người có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội tại các cơ sở khám chữa bệnh. - Tiếp nhận và hướng dẫn người bệnh trong quá trình đến khám chữa bệnh, giải quyết những vướng mắc và đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội;

- Thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn;

- Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh.

 


Số lượt xem: 6017

Thứ ba, ngày 10, tháng 12, năm 2019
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn có thể cho biết ý kiến về thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT của BHXH Thành phố?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code