BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN SÓC SƠN

 


Địa chỉ: Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà nội
Điện thoại: 38.840.479
 

Giám đốc: Nguyễn Đức Cường

         ---------------------

Phó giám đốc: Nguyễn Thế Linh

Điện thoại: 35.950.664

        ---------------------

Phó giám đốc: Bùi Thị Hoàn

Điện thoại: 38.840.479  

Chức năng:

- Giúp Giám đốc BHXH Thành phố tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội  và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện. 

- Chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc B Thành phố, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND quận.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm trình Giám đốc BHXH Tỉnh  phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập danh sách tham gia BHXH; đôn đốc, theo dõi việc thu nộp BHXH của các đơn vị trên địa bàn huyện hoặc trực tiếp thu bảo hiểm xã hội theo phân cấp của BHXH ViệtNam và BHXH tỉnh;

- Tiếp nhận kinh phí, danh sách và tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội do BHXH tỉnh chuyển đến theo phân cấp. Theo dõi việc thay đổi địa chỉ, danh sách tăng, giảm đối tượng hưởng chế độ trong quá trình chi trả;

- Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo với Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét, giải quyết.

- Tổ chức ký kết hợp đồng trách nhiệm và quản lý mạng lưới chi trả BHXH ở xã, phường, thị trấn;

- Quản lý các loại đối tượng khám chữa bệnh bắt buộc và tự nguyện theo quy định của BHXH tỉnh trên địa bàn phụ trách; hướng dẫn đôn đốc các đơn vị thực hiện các thủ tục phục vụ cho việc khai thác phát hành hoặc gia hạn thẻ khám chữa bệnh theo phân cấp của BHXH tỉnh;

- Thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh của người có sổ, thẻ BHXH tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tiếp nhận và hướng dẫn người bệnh trong quá trình đến khám chữa bệnh, giải quyết những vướng mắc và đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân có sổ, thẻ BHXH;

- Thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn;

- Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp của BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh.

Số lượt xem: 3269

Thứ ba, ngày 10, tháng 12, năm 2019
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn có thể cho biết ý kiến về thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT của BHXH Thành phố?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code