BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN GIA LÂM

 


Tổng số: 25 cán bộ công chức

Địa chỉ: Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm
Điện thoại: 3.8276184.


Giám đốc: Đào Minh Châu

Điện thoại: 38.276184

   ------------------------
Phó Giám đốc:
Nguyễn Thị Cẩm Liên 

Điện thoại: 3.6761887

    -----------------------
Phó Giám đốc:
Dương Ngọc Cương

Điện thoại: 3.8276194

       -----------------------

Phó Giám đốc: Đỗ Thị Hạnh

     -----------------------
Kế toán trưởng:
Nguyễn Thị Tuyến

Điện thoại: 3.876951

 

Do có nhiều thành tích nên từ khi thành lập đến nay Bảo hiểm xã hội huyện Gia Lâm đã nhạn được 2 cơ thi đua và 3 bằng khen của ỦY Ban Nhân dân thành phố Hà Nội, 9 bằng khen của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nhiều cá nhân trong đơn vị được nhận bằng khen và giấy khen của cấp trên.

Chức năng:

- Giúp Giám đốc BHXH Thành phố tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội  và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện.

- Chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc BHXH Thành phố, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND quận.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm trình Giám đốc BHXH Tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

 - Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập danh sách tham gia BHXH; đôn đốc, theo dõi việc thu nộp bảo hiểm xã hội của các đơn vị trên địa bàn huyện hoặc trực tiếp thu BHXH theo phân cấp của BHXH ViệtNam và BHXH tỉnh;

- Tiếp nhận kinh phí, danh sách và tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng các chế độ BHXH do BHXH tỉnh chuyển đến theo phân cấp. Theo dõi việc thay đổi địa chỉ, danh sách tăng, giảm đối tượng hưởng chế độ trong quá trình chi trả;

- Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về chế độ, chính sách BHXH để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo với BHXH tỉnh xem xét, giải quyết.

- Tổ chức ký kết hợp đồng trách nhiệm và quản lý mạng lưới chi trả bảo hiểm xã hội ở xã, phường, thị trấn;

- Quản lý các loại đối tượng khám chữa bệnh bắt buộc và tự nguyện theo quy định của BHXH tỉnh trên địa bàn phụ trách; hướng dẫn đôn đốc các đơn vị thực hiện các thủ tục phục vụ cho việc khai thác phát hành hoặc gia hạn thẻ khám chữa bệnh theo phân cấp của BHXH tỉnh;

- Thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh của người có sổ, thẻ BHXH tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tiếp nhận và hướng dẫn người bệnh trong quá trình đến khám chữa bệnh, giải quyết những vướng mắc và đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân có sổ, thẻ BHXH;

- Thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn;

- Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc BHXH huyện theo phân cấp của BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh;

Số lượt xem: 2973

Thứ ba, ngày 10, tháng 12, năm 2019
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn có thể cho biết ý kiến về thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT của BHXH Thành phố?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code