BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ SƠN TÂY

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ SƠN TÂY

Địa chỉ: số 2 Phó Đức Chính, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội


Giám đốc: Nguyễn Khắc Liêm

Điện thoại: 33832128

           -------------------

Phó giám đốc: Nguyễn Xuân Thành

Điện thoại: 33.833074

            -------------------

Kế toán trưởng: Phạm Thị Kim Tuyến

Điện thoại: 33.833074


       Bảo hiểm xã hội Thị xã có chức năng giúp Giám đốcBảo hiểm xã hội Thành phố tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thị xã. Bảo hiểm xã hội Thị xã chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố,chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND.

Những thành tích đã được các cấp khen thưởng:

       - UBND tỉnh Hà Tây tặng cờ thi đua xuất sắc năm: 1999, 2007.

       - Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng bằng khen năm: 2000, 2003.

       - UBND tỉnh Hà Tây, UBND TP Hà Nội tặng bằng khen năm: 2002, 2005, 2008.

       - Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tây giấy khen năm: 2004, 2006.

 
 

Số lượt xem: 2959

Thứ ba, ngày 10, tháng 12, năm 2019
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn có thể cho biết ý kiến về thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT của BHXH Thành phố?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code