Kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH

Hợp nhất các tổ chức BHXH, thành lập BHXH Việt Nam và những kết quả bước đầu - Bài 7. Khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới chính sách và cơ chế thực hiện BHXH

Đó là ý kiến nhận định của Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải trong lần về thăm và làm việc với BHXH Việt Nam ngày 22/3/1997 - chỉ sau hơn 02 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy BHXH tập trung, thống nhất.

Hợp nhất các tổ chức BHXH, thành lập BHXH Việt Nam và những kết quả bước đầu - Bài 6. Nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Với quyết tâm thực hiện thành công công cuộc đổi mới chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước, trong đó đổi mới chính sách và cơ chế thực hiện BHXH là nội dung then chốt, toàn Ngành BHXH Việt Nam trong những ngày “trứng nước” đã tập trung cao độ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hợp nhất các tổ chức BHXH, thành lập BHXH Việt Nam và những kết quả bước đầu - Bài 5. Tổ chức bộ máy BHXH Việt Nam những ngày đầu thành lập

Theo Quyết định 606/QĐ-TTg, ngày 26/9/1995, BHXH Việt Nam đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan nhà nước về lĩnh vực có liên quan và sự giám sát của tổ chức công đoàn.

Hợp nhất các tổ chức BHXH, thành lập BHXH Việt Nam và những kết quả bước đầu - Bài 2. Những nội dung đổi mới trong chính sách BHXH tại Nghị định 43/CP

Nghị định 43/CP được đánh giá là tạo ra đột phá mới trong thiết kế chính sách BHXH, với những quy định về nghĩa vụ đóng góp và quyền lợi được hưởng; mở rộng đối tượng tham gia BHXH; tách chế độ BHXH ra khỏi các trợ cấp xã hội.

Hợp nhất các tổ chức BHXH, thành lập BHXH Việt Nam và những kết quả bước đầu - Bài 1. Định hướng thống nhất bộ máy tổ chức thực hiện BHXH

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII xác định: “Đổi mới chính sách BHXH theo hướng: mọi người lao động và đơn vị kinh tế thuộc các thành phần kinh tế đều đóng góp vào quỹ BHXH. Từng bước tách quỹ BHXH đối với công nhân viên chức nhà nước khỏi ngân sách và hình thành quỹ BHXH chung cho người lao động thuộc mọi thành phần kinh tế”. Cùng với thực tiễn thí điểm BHXH ngoài quốc doanh, cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc thành lập tổ chức BHXH tập trung, thống nhất đã thực sự chín muồi.

Muôn sắc màu Hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT cụm khu vực Đồng bằng trung du Bắc bộ

Ngày 02/11/2019, tại Nhà Hát Lớn TP. Hải Phòng, Hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT khu vực Đồng bằng Trung du Bắc Bộ năm 2019 đã diễn ra sôi nổi, muôn sắc màu với sự tham gia của 13 đội thi đến từ BHXH các tỉnh, thành phố: Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam, Phú Thọ, Hải Phòng và Hà Nội.

KÝ ỨC CỦA NHỮNG NGƯỜI MỞ ĐƯỜNG - Bài 3. Nhọc nhằn đổi lấy thành công

Có tâm huyết, có trách nhiệm, trong khó khăn sẽ giúp ta trăn trở tìm ra những giải pháp tốt để hoàn thành nhiệm vụ… Quyết tâm của tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm Bảo hiểm sức khỏe thành phố Hải Phòng đã làm nên điều kỳ diệu: Chỉ với 09 con người, đã hoàn thành việc triển khai thí điểm chính sách BHYT trên địa bàn toàn thành phố Hải Phòng.

KÝ ỨC CỦA NHỮNG NGƯỜI MỞ ĐƯỜNG - Bài 2. Những bài học quý...

Những cuộc họp nông dân được triển khai tại tất cả các xã, trên cánh đồng, tại sân kho, thậm chí là trên những chiếc thuyền thúng đi câu trên biển của ngư dân… sau buổi gặt hay sau giờ cơm tối, không kể thời gian và địa điểm, cứ tập hợp được nông dân là cán bộ đến để tuyên truyền.

Thứ hai, ngày 20, tháng 01, năm 2020
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn có thể cho biết ý kiến về thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT của BHXH Thành phố?
Nhập mã xác nhận.
Captcha code