Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
2530

FE_View_Detail

BHXH huyện Đan Phượng: Kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 01/7 và 21 năm ngày thành lập (01/7/1995- 01/7/2016)
05/07/2016 | 15:15

Nhân ngày BHYT Việt Nam 01/7/2016 và 21 năm ngày thành lập BHXH huyện Đan Phượng (01/7/1995-01/7/2016), Lãnh đạo huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Đan Phượng, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành và các đơn vị đã đến thăm và  tặng  hoa chúc mừng BHXH huyện. 
Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, HĐND huyện tặng hoa chúc mừng BHXH huyện

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, HĐND huyện tặng hoa chúc mừng BHXH huyện

       Thay mặt lãnh đạo huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, đồng chí Đào Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện biểu dương những thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện các chính sách BHXH, BHYT của BHXH huyện trong 21 năm qua, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo BHXH huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016 và những năm tiếp theo. Tăng cường công tác tham mưu giúp lãnh đạo huyện uỷ, UBND huyện trong công tác chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cũng như phối hợp tốt với các phòng, ban, ngành, Hội đoàn thể và UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai Luật BHXH, Luật BHYT. Cụ thể cần khẩn trương hoàn thiện dữ liệu tờ khai DK01, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tăng nhanh số người tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên, quản lý tốt quỹ BHXH, BHYT, triển khai và thực hiện hệ thống thông tin giám định BHYT đối với tất cả các cơ sở KCB trên địa bàn huyện từ ngày 01/7/2016 …phấn đấu hết năm 2016 đạt tỷ lệ 80% bao phủ BHYT trong toàn huyện và đến năm 2020 hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, BHXH cho mọi người lao động.

BHXH huyện Đan Phượng

in Quay trở lại