Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
4969

FE_View_Detail

BHXH quận Hai Bà Trưng: “Chung tay thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân”
20/07/2016 | 17:14

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân cũng như cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn hiểu rõ hơn ý nghĩa quan trọng của chính sách BHYT, BHXH quận Hai Bà Trưng đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên địa bàn quận kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2016 và đồng loạt tổ chức triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền với chủ đề “Chung tay thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân”.

 

 

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lộ trình BHYT toàn dân, BHXH quận Hai Bà Trưng đã trình UBND quận phê duyệt Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 06/7/2016 về Thông tin, tuyên truyền về BHXH, BHTN trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Trong đó, Phòng Văn hóa và Thông tin quận đóng vai trò là cơ quan thường trực, chủ trì xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT hàng năm trên địa bàn quận; BHXH quận với vai trò là cơ quan tham mưu xây dựng nội dung kế hoạch tuyên truyền trực quan, cung cấp các ấn phẩm về BHXH, BHYT và các tài liệu nội dung lien quan để phục vụ công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT.

Bên cạnh việc tiếp tục tuyên truyền những nội dung mới của Luật BHXH, BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành thông qua các hội nghị tập huấn, BHXH quận quan tâm chú trọng các hình thức tuyên truyền trực tiếp tới đông đảo người dân, phát huy thế mạnh kênh thông tin cơ sở để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin. Kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2016 với chủ đề “Chung tay thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân”, Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng đã báo cáo UBND quận, phối hợp với các cơ quan, phòng ban chức năng như Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm y tế quận, Ủy ban nhân dân 20 phường trên địa bàn quận,... tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh phường 02 lần/ngày các nội dung về chính sách BHXH, BHYT, công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT,...; tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên tuyên Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam tại trụ sở làm việc của BHXH quận, UBND các phường và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn quận. Ngoài ra, BHXH quận còn thực hiện việc phát 14.000 tờ gấp tuyên truyền BHYT cho người dân, người lao động tại các đơn vị. Phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh, Trung tâm y tế quận, UBND các phường trên địa bàn tổ chức tập huấn, tuyên truyền chính sách BHYT nhằm nâng cao nhận thức của người làm công tác BHYT.


Để góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT năm 2016, triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về thực hiện BHYT toàn dân đến toàn thể cơ quan, đơn vị và cá nhân trên địa bàn,  BHXH quận Hai Bà Trưng tiếp tục tuyên truyền, vận động đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu rõ được chính sách, pháp luật về BHYT, phát triển thêm đối tượng tham gia BHYT nhằm góp phần sớm hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2016, toàn thành phố đạt 80% và đến năm 2020, có trên 90% người tham gia BHYT./.


BHXH quận Hai Bà Trưng

in Quay trở lại