Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
3299

FE_View_Detail

BHXH Hà Nội chạy thử phần mềm khai thác và chia sẻ dữ liệu lưu trữ hồ sơ điện tử
06/08/2018 | 16:03

 

Tính đến tháng 6/2018, Trung tâm Lưu trữ- BHXH Việt Nam đang lưu trữ với số lượng là 4.585.921 hồ sơ hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng của BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân. Toàn bộ số hồ sơ hưởng BHXH đã thực hiện số hóa, lưu trữ hồ sơ điện tử và dữ liệu điện tử, lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu của Ngành, địa chỉ ở đường Láng, Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội.

 

 

Nhằm thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của Ngành về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu điện tử và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo tích hợp với hệ thống lưu trữ hồ sơ điện tử ngành BHXH. Theo đó, Trung tâm Lưu trữ đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin và Công ty TECAPRO xây dựng phần mềm khai thác và chia sẻ dữ liệu nhằm phát huy hết tính năng ưu việt của lưu trữ hồ sơ điện tử, giảm thiểu thời gian và công sức khi khai thác hồ sơ giấy, góp phần cải cách thủ tục hành chính.

BHXH thành phố Hà Nội là đơn vị được Trung tâm Lưu trữ lựa chọn để chạy thử phần mềm khai thác và chia sẻ dữ liệu lưu trữ hồ sơ điện tử. Trong quá trình chạy thử phần mềm, Trung tâm lưu trữ đề nghị BHXH thành phố Hà Nội có ý kiến tham gia kịp thời về các tính năng của phần mềm như tìm kiếm hồ sơ, xem file ảnh sau khi tìm kiếm hồ sơ, tạo phiếu yêu cầu, xem trạng thái xử lý phiếu yêu cầu, thông tin trên phiếu yêu cầu, danh mục văn bản yêu cầu và các ý kiến phản hồi khác, nêu rõ lý do, giải pháp để tống hợp, báo cáo Lãnh đạo Ngành

- TV

in Quay trở lại