Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
3336

FE_View_Detail

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHYT học sinh, sinh viên
24/08/2016 | 16:04

 BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 3181/BHXH-TT về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHYT học sinh, sinh viên năm học 2016-2017.

Học sinh Trường Tiểu học Minh Khai A tại Lễ khai giảng năm học 2015-2016

Học sinh Trường Tiểu học Minh Khai A tại Lễ khai giảng năm học 2015-2016

 Theo đó, nhằm tuyên truyền sâu rộng chính sách pháp luật về BHYT tới học sinh, sinh viên (HSSV), các bậc phụ huynh và phấn đấu 100% HSSV tham gia BHYT, BHXH Việt Nam yêu cầu Website BHXH, Báo BHXH, Tạp chí BHXH và BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức, đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền như:

Đối với BHXH các tỉnh, thành phố: Tranh thủ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy, HDND, UBND tỉnh về việc tuyên truyền và chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHYT HSSV trên địa bàn; đẩy mạnh phối hợp liên ngành với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tổ chức tuyên truyền thực hiện BHYT HSSV và tổ chức thực hiện tốt đảm bảo quyền lợi về KCB và công tác chăm sóc sức khỏe học đường; phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền BHYT HSSV bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; phối hợp với đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các tỉnh tăng cường thông tin, truyền thông, vận động HSSV tham gia BHYT, nhất là SV; phối hợp với các cơ quan truyền thông tại địa phương thực hiện số chuyên đề, chuyên trang, tọa đàm, tư vấn tuyên truyền về chính sách BHYT HSSV; triển khai các hoạt động tuyên truyền về BHYT HSSV như: tư vấn, đối thoại, tọa đàm, tuyên truyền trực quan, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền về BHYT HSSV; Trang tin điện tử BHXH các tỉnh đẩy mạng, tăng cường số lượng tin, bài tuyên truyền về BHYT HSSV; tổ chức đánh giá, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc tuyên truyền và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về BHYT HSSV.

Trang tin điện tử BHXH Việt Nam mở chuyên mục và tăng cường số lượng tin, bài tuyên truyền về BHYT HSSV.

Báo BHXH và Tạp chí BHXH tăng cường số lượng tin, bài tuyên truyền về BHYT HSSV và phát hành các số báo, tạp chí đặc biệt dành riêng cho công tác tuyên truyền BHYT HSSV.

Cũng theo nội dung công văn, BHXH Việt Nam đã đưa ra một số khẩu hiệu tuyên truyền như:

"Vì sức khỏe con em, vì tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên"

"Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đồng hành cùng năm học mới"

"Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học"

"Sức khỏe học sinh, sinh viên gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân"

Theo Trang điện tử BHXH Việt Nam

in Quay trở lại