Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
9625

FE_View_Detail

BHXH Thành phố- Liên đoàn Lao động TP Hà Nội: Ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2016- 2020
25/08/2016 | 15:32
 Ngày 25/8/2016, BHXH TP. Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2016-2020. 
Lãnh đạo hai ngành ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2016-2020

Lãnh đạo hai ngành ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2016-2020

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Quảng, Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UV Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội; Ban lãnh đạo BHXH Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố; đại diện các phòng ban nghiệp vụ thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố, BHXH Thành phố.

Đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp liên ngành giai đoạn 2011-2015, Phó Giám đốc BHXH Thành phố Vũ Đức Thuật cho biết hai ngành đã chủ động triển khai những nội dung phối hợp từ việc tập hợp các ý kiến, kiến nghị của người lao động, người sử dụng lao động và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT đề xuất, kiến nghị BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng và sửa đổi, bổ sung các Luật như: Luật Việc làm 2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và Luật BHXH năm 2014. Nhiều ý kiến góp ý của 2 ngành trong quá trình xây dựng Luật cơ bản thống nhất như quy định bổ sung chức năng trong thanh tra việc đóng BHXH cho BHXH Việt Nam, chuyển chức năng khởi kiện doanh nghiệp vi phạm pháp luật về BHXH cho tổ chức Công đoàn; sửa đổi các quy định về trình tự, thủ tục hồ sơ tham gia và hưởng BHXH đảm bảo công tác quản lý được thuận tiện. Đặc biệt, trước những tình huống nảy sinh trong thực tiễn, hai cơ quan đã chủ động phối hợp, tìm giải pháp khắc phục góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.


Đặc biệt công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT luôn được đẩy mạnh, hai ngành đã phối hợp tổ chức tuyên truyền tới các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động, cán bộ công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người sử dụng lao động thông qua các buổi tư vấn, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, người lao động về chính sách pháp luật BHXH, BHYT. Hàng năm, tổ chức hàng chục các Hội nghị tuyên truyền và đối thoại trực tiếp về chế độ, chính sách pháp luật BHXH, BHYT, Luật Công đoàn cho hàng ngàn CNVCLĐ, người sử dụng lao động và cán bộ Công đoàn làm việc tại các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, các quận, huyện, thị xã, ngành có đông doanh nghiệp đóng trên địa bàn. BHXH Thành phố đã phát hành và cung cấp hàng chục nghìn các tờ rơi “Những điều cần biết về BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT” cho công nhân lao động, cán bộ Công đoàn các cấp và người sử dụng lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp. Các hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chính sách pháp luật về BHXH, BHYT của người lao động, người sử dụng lao động, nâng cao kỹ năng và ý thức bảo vệ người lao động cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở và công tác BHXH, BHYT. LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo Báo Lao động Thủ đô, LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các Công đoàn cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố chủ động, phối hợp tham gia tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHYT tới đội ngũ cán bộ Công đoàn, người sử dụng lao động và CNVCLĐ để họ hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT.

 

                                                         

Toàn cảnh Hội nghị

BHXH Thành phố và LĐLĐ thành phố Hà Nội thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo dõi việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người lao động. Chỉ đạo BHXH quận, huyện, thị xã phối hợp với LĐLĐ đồng cấp trong việc kiểm tra, giám sát việc tổ chức và thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi của người lao động. Thường xuyên trao đổi thông tin người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia BHXH, BHYT. Phân công cán bộ, chuyên viên chuyên trách để theo dõi, chỉ đạo, giải quyết các công việc liên quan đến BHXH, BHYT, hướng dẫn việc báo cáo công khai kết quả thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT tới người lao động tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động đầu năm của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, BHXH Thành phố và LĐLĐ thành phố Hà Nội cùng có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố để tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn theo các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ của BHXH Việt Nam.

Trong công tác kiểm tra, thanh tra về BHXH, BHYT, LĐLĐ Thành phố và BHXH thành phố Hà Nội đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, Thanh tra thành phố Hà Nội, Cục Thuế Hà Nội; đồng thời chỉ đạo LĐLĐ và BHXH các quận, huyện, thị xã phối hợp với Phòng LĐTB&XH và các phòng, ban liên quan khác tổ chức thành tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Từ năm 2011 đến nay, đã phối hợp thực hiện thanh kiểm tra tại 619 đơn vị, đề nghị ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 48 đơn vị với số tiền 715.150.000 đồng. Phối hợp với Tổ thu nợ Liên ngành Thành phố thực hiện thanh tra thu hồi nợ tại 346 đơn vị, với tổng số tiền nợ 486 tỷ đồng; tổ chức sau thanh tra đã thu hồi được 122 tỷ đồng. Sáu tháng đầu năm 2016, hai ngành đã phối hợp với Sở LĐTB&XH thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động, Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Công đoàn và Luật Việc làm tại 25 đơn vị, yêu cầu thu hồi số tiền chi sai chế độ tại 01 đơn vị.

BHXH Thành phố thường xuyên thông báo kịp thời, trao đổi thông tin định kỳ với LĐLĐ thành phố Hà Nội về tình hình các đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT; số người tham gia, tình hình nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để cùng trao đổi đưa ra các giải pháp kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Tuy nhiên, trong công tác phối hợp giữa 2 ngành vẫn còn có những hạn chế nhất định như công tác thông tin, tuyên truyền chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục, số buổi tổ chức Hội nghị tuyên truyền còn ít, số lao động được tuyên truyền về chế độ chính sách BHXH, BHYT chưa nhiều. Phối hợp thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động chấp hành chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, Luật Công đoàn chưa được tiến hành thường xuyên, số đơn vị được thanh tra, kiểm tra ít và chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT (1.037đơn vị/48.000 đơn vị) chưa kể số đơn vị chưa tham gia. Công tác trao đổi thông tin, báo cáo đôi lúc còn chưa được kịp thời.

Để nâng cao hơn nữa công tác phối hợp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn Thủ đô nhằm đạt mục tiêu Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” đã đề ra, khắc phục những hạn chế trong công tác tổ chức thực hiện, trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động Thành phố và BHXH Thành phố xác định các nhiệm vụ trọng tâm: Chủ động xây dựng Chương trình, kế hoạch phối hợp hàng năm kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN nhằm khắc phục tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. Đa dạng công tác tuyên truyền với nhiều các hình thức phù hợp với đối tượng người lao động và đoàn viên công đoàn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động và nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Tăng cường tổ chức các Hội nghị đối thoại trực tiếp với người lao động, đoàn viên công đoàn; in ấn, phát hành tờ rơi, tờ gấp, tài liệu bỏ túi... tới người lao động. Khởi kiện ra Tòa án đối với các đơn vị nợ đọng BHXH do cơ quan BHXH đề xuất để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động.


Tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố và Giám đốc BHXH Thành phố đã ký kết quy chế phối hợp giữa hai bên dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai ngành. Theo đó, quy chế phối hợp giai đoạn 2016- 2020 nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa hai ngành trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN hướng tới mục tiêu thực hiện hiệu quả các chính sách này đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Hai ngành sẽ thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, tạo điều kiện và hỗ trợ các bên thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động trên địa bàn Thủ đô./.

-Thu Vân

in Quay trở lại