Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
2878

FE_View_Detail

BHXH quận Hà Đông đẩy mạnh công tác thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
29/08/2016 | 16:34
Thực hiện văn bản liên ngành: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và truyền thông, Công an TP Hà Nội và BHXH TP Hà Nội. Ngày 25/08/2016, Phòng Tư pháp quận Hà Đông đã phối hợp với Công an quận Hà Đông và BHXH quận Hà Đông thống nhất quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 02 thủ tục hành chính  liên thông về đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú trên địa bàn quận Hà Đông.

 

 

Theo đó, thời gian tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả yêu cầu cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi tại cơ quan BHXH quận không quá 02 ngày làm việc, rút ngắn 03 ngày so với quy trình liên thông theo Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BYT-BCA ngày 15/05/2015. Thời gian tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả không quá 01 ngày làm việc, thời gian tại bộ phận quản lý thu không quá 0,5 ngày làm việc và thời gian tại bộ phận cấp sổ thẻ không quá 0,5 ngày làm việc.

 Để đáp ứng được yêu cầu này, lãnh đạo BHXH quận Hà Đông đã chỉ đạo sát sao, yêu cầu mỗi cán bộ nghiệp vụ liên quan phải nâng cao trình độ công nghệ thông tin, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng theo tinh thần của các văn bản chỉ đạo, thường xuyên theo dõi, cập nhật và xử lý ngay những hồ sơ phát sinh trong ngày. Kết quả thực hiện nghiệp vụ liên thông từ ngày 10/08/2016 đến nay, BHXH quận Hà Đông đã tiếp nhận, xử lý và trả kết quả kịp thời, đúng hạn cho 82 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn quận.

Cũng theo văn bản liên ngành số 204/TP-CA-BHXH, BHXH quận Hà Đông sẽ tiến hành trả thẻ BHYT và ký danh sách giao nhận thẻ BHYT đến bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của UBND các phường thông qua dịch vụ Bưu điện trung tâm 2. Đây là một trong các giải pháp cải thiện, đổi mới phương thức phục vụ đối tượng, giảm áp lực và tiết kiệm chi phí đi lại không chỉ đối với người thực hiện thủ tục hành chính mà còn giảm áp lực đối với cả cơ quan BHXH quận. Vào các ngày cuối tháng, trên cơ sở của danh sách bàn giao hàng ngày, BHXH quận sẽ phối hợp với UBND các phường chốt toàn bộ số lượng thẻ BHYT đã phát hành trong tháng để làm cơ sở đề nghị cấp kinh phí mua thẻ BHYT theo quy định.

Việc áp dụng mô hình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 có ý nghĩa quan trọng, thiết thực trong công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho công dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, có thể đăng ký hồ sơ trực tuyến mọi lúc, mọi nơi và được hỗ trợ trực tuyến, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, là cơ sở hình thành công dân điện tử và hồ sơ, dữ liệu điện tử./.

Thu Hà- BHXH quận Hà Đông

in Quay trở lại