Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
7633

FE_View_Detail

Mức phí BHYT học sinh, sinh viên năm học 2016- 2017?
07/09/2016 | 14:07

 Bạn Vũ Thanh Hà (Hà Nội) hỏi: Mức phí BHYT học sinh, sinh viên năm học 2016-2017 có gì khác so với năm học trước, cách tính cụ thể và phương thức thu như thế nào?

 

 Trả lời:

1. Mức đóng BHYT hằng tháng của HSSV (năm học 2016-2017)  bằng 4,5% mức lương cơ sở (hiện nay là 1.210.000 đồng), trong đó Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, cá nhân tự đóng 70%, cụ thể:
4,5%  x 1.210.000 đồng   x 01 tháng      =  54.450 đồng/người
NSNN hỗ trợ:   30%   x  54.450 đồng     =  16.335 đồng/người/tháng
HSSV tự đóng:  70%   x  54.450 đồng    =  38.115 đồng/người/tháng
- Đối với HSSV đã tham gia BHYT năm học 2015-2016: Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017; tương ứng với 12 tháng đóng, số tiền HSSV tự đóng là 457.380 đồng;
- Đối với học sinh vào lớp 01 và sinh viên năm thứ nhất: Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ từ ngày nhập học hoặc ngày hết hạn của thẻ BHYT được cấp lần trước đến ngày 31/12/2017, ví dụ:
+ SV năm thứ nhất nhập học vào tháng 8/2016 thì thẻ BHYT có thời hạn sử dụng từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/12/2017; tương ứng với 16 tháng đóng, số tiền SV tự đóng là 609.840 đồng;
+ HS lớp 01, trước đó có thẻ BHYT của trẻ em dưới 06 tuổi hết hạn vào ngày 31/10/2016 thì thẻ BHYT có thời hạn sử dụng từ ngày 01/11/2016 đến ngày 31/12/2017; tương ứng với 14 tháng đóng, số tiền HS tự đóng là 533.610 đồng
- Đối với học sinh vào lớp 12 và sinh viên năm cuối: Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ từ ngày 01/01/2017 đến ngày cuối của tháng kết thúc năm học đó, ví dụ:
+ HS lớp 12 kết thúc năm học vào 31/05/2017 thì thẻ BHYT có thời hạn sử dụng từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/05/2017; tương ứng với 05 tháng đóng, số tiền HS tự đóng là 190.575 đồng;
2. Phương thức đóng BHYT:
Định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng, cá nhân đóng đủ số tiền thuộc trách nhiệm phải đóng vào quỹ BHYT./.
BS. Vũ Xuân Bằng
(Phó Trưởng Ban Thực hiện Chính sách BHYT,
BHXH Việt Nam)

Theo Tạp chí BHXH

in Quay trở lại