Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
9423

FE_View_Detail

Tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng quyền lợi gì?
16/09/2016 | 14:21

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 quy định về về đối tượng, quyền lợi, mức đóng BHXH tự nguyện như sau:

BHXH tự nguyện là chỗ dựa vững chắc cho người nông dân

BHXH tự nguyện là chỗ dựa vững chắc cho người nông dân

 

I. ĐỐI TƯỢNG: Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên (không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc).

II. QUYỀN LỢI CƠ BẢN ĐƯỢC HƯỞNG:

Người lao động (NLĐ) khi có đủ điều kiện được hưởng 2 chế độ: Hưu trí và tử tuất. Cụ thể như sau:

 1. Chế độ hưu trí

 1.1 Hưởng lương hưu hằng tháng:

a. Điều kiện hưởng: NLĐ có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, được hưởng lương hưu hằng tháng khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

b. Mức lương hưu hằng tháng:


Tỷ lệ hưởng
Đối tượng áp dụng
Thời điểm hưởng
Số năm đóng BHXH tương ứng45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

Nam
Trước 01/01/2018
15
2018
16
2019
17
2020
18
2021
19
2022 trở đi
20
Nữ
2016 trở đi
15


Sau đó:

- Trước 01/01/2018: 01 năm thêm 2% đối với nam, 3% đối với nữ.

- Từ 01/01/2018:       01 năm thêm 2% đối với cả nam và nữ.

           Tỷ lệ hưởng tối đa 75%.

c. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

- Người có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

- Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

1.2. BHXH một lần

a. Điều kiện hưởng

- Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH mà không tiếp tục tham gia BHXH.

- Ra nước ngoài để định cư.

- Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS,... và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

- Sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và có nhu cầu nhận trợ cấp một lần.

b. Mức hưởng

    - Tính theo số năm đã đóng BHXH, mỗi năm được tính như sau:

    + 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014.

    + 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

   + Thời gian đóng BHXH chưa đủ 01 năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

- Mức hưởng BHXH một lần của đối tượng được Nhà nước hỗ trợ  không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng đóng BHXH tự nguyện, trừ trường hợp là người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm  đến tính mạng và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

- NLĐ dừng đóng BHXH tự nguyện mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định mà không nhận BHXH một lần thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH.

2. Chế độ tử tuất

2.1. Trợ cấp mai táng

NLĐ có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên; Người đang hưởng lương hưu hoặc người tham gia BHXH tự nguyện nhưng có từ đủ 12 tháng đóng BHXH bắt buộc trở lên khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở tại tháng NLĐ chết.

2.2. Trợ cấp tuất một lần

- NLĐ đang đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

+ Trường hợp NLĐ có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức trợ cấp bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

+ Trường hợp NLĐ có cả thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện thì mức trợ cấp tối thiểu bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH.

- Người đang hưởng lương hưu chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu.

2.3. Trợ cấp tuất hàng tháng

Người tham gia BHXH tự nguyện mà có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì thân nhân đủ điều kiện được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định của chính sách BHXH bắt buộc.

3. Một số quyền lợi khác

- Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và Quỹ BHXH.

           -  Người hưởng lương hưu được hưởng BHYT do Quỹ BHXH bảo đảm.

III. VỀ MỨC ĐÓNG VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÓNG

1. Mức đóng

Hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do NLĐ lựa chọn. Mức thu nhập thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất  bằng 20 lần mức lương cơ sở.

           Tùy điều kiện, Nhà nước quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm hỗ trợ tiền đóng BHXH cho NLĐ tham gia BHXH tự nguyện.

2. Phương thức đóng

Người lao động được lựa chọn một trong các phương thức sau đây:

               -  Hằng tháng,

 -  03 tháng một lần;

 -  06 tháng một lần;

 -  12 tháng một lần;

      - Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng so với quy định./.

- Phòng Tuyên truyền

in Quay trở lại