Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
4259

FE_View_Detail

Hướng dẫn giải quyết chế độ hưu trí theo chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
22/09/2016 | 09:59

 Ngày 8/9/2016, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 3449/BHXH-CSXH về việc giải quyết chế độ hưu trí theo chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (NNĐHNH) và đặc biệt NNĐHNH.

Ảnh minh họa - Ảnh nguồn Intenet

Ảnh minh họa - Ảnh nguồn Intenet

 

Công văn nêu rõ, căn cứ Công văn số 1972/LĐTBXH-ATLĐ ngày 02/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ hưu trí theo chức danh nghề, công việc NNĐHNH và đặc biệt NNĐHNH, BHXH Việt Nam hướng dẫn rõ thêm một số điểm để BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân thực hiện.

Thứ nhất, người lao động đang làm việc hoặc đã nghỉ việc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đã được giải quyết hưởng chế độ hưu trí mà được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản đồng ý cho điều chỉnh chức danh nghề, công việc trên sổ BHXH thì BHXH tỉnh thực hiện điều chỉnh chức danh nghề, công việc trên sổ BHXH để làm căn cứ giải quyết chế độ hưu trí hoặc điều chỉnh mức lương hưu. Về thành phần hồ sơ, quy trình, thẩm quyền điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH thực hiện theo quy định tại Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 tủa BHXH Việt Nam.

Đối với trường hợp đã hưởng chế độ hưu trí, căn cứ hồ sơ theo quy định, BHXH tỉnh nơi quản lý và chi trả lương hưu tiến hành điều chỉnh mức hưởng chế độ hưu trí kể từ thời điểm hưởng lương hưu và chi trả kịp thời số tiền được truy lĩnh (nếu có) cho người hưởng.

Thứ hai, các trường hợp chưa có ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mà người lao động hoặc người sử dụng lao động đề nghị điều chỉnh chức danh nghề, công việc NNĐHNH và đặc biệt NNĐHNH thì BHXH tỉnh hướng dẫn người sử dụng lao động lập hồ sơ theo Điểm 1 Công văn số 1972/LĐTBXH-ATLĐ khi có văn bản đồng ý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì thực hiện điều chỉnh theo Điểm 1 văn bản này.

- Theo Trang điện tử BHXH Việt Nam

in Quay trở lại