Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
4058

FE_View_Detail

BHXH TP Hà Nội: Tăng cường các biện pháp giảm nợ BHXH những tháng cuối năm
16/10/2018 | 16:46
Để phấn đấu giảm tỷ lệ nợ BHXH năm 2018 dưới mức bình quân chung của cả nước, BHXH thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4387/BHXH-QLT ngày 10/10/2018 về tăng cường các biện pháp giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN và quản lý các đơn vị nhằm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu chung.

Đoàn Thanh tra Bộ LĐTB & XH thanh tra một doanh nghiệp trên địa bàn quận Hà Đông nợ BHXH

Đoàn Thanh tra Bộ LĐTB & XH thanh tra một doanh nghiệp trên địa bàn quận Hà Đông nợ BHXH

Công văn nêu rõ nội dung thực hiện các biện pháp trong những tháng cuối năm đó là đôn đốc thu, thu hồi nợ và quản lý đơn vị. Để giảm tỷ lệ nợ, Giám đốc BHXH thành phố yêu cầu BHXH quận huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ cần triển khai đồng bộ các giải pháp đốc thu và thu hồi nợ theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Quyết định 595/QĐ-BHXH; rà soát các đơn vị nợ quá 02 tháng tiền đóng đối với phương thức đóng hằng tháng; 04 tháng, đối với phương thức đóng 03 tháng một lần; 07 tháng, đối với phương thức đóng 06 tháng một lần: Trực tiếp đến đơn vị để đôn đốc, lập Biên bản làm việc về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động, gửi văn bản đôn đốc 15 ngày một lần, sau 02 lần gửi văn bản mà đơn vị không nộp tiền, chuyển hồ sơ đến Phòng/Tổ Khai thác và thu nợ tiếp tục xử lý. Đối với các đơn vị nợ BHXH từ 03 tháng trở lên, Giám đốc BHXH thành phố yêu cầu phòng Thanh tra - Kiểm tra chủ trì phối họp với phòng Khai thác và thu nợ, phòng Quản lý thu tổ chức thanh tra đột xuất, xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ. Công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành  cũng cần tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa, chủ động phối hợp với UBND xã, phường, các cơ quan như Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Chi cục thuế, Công an, Liên đoàn lao động cùng tham gia.

Trong công tác quản lý đơn vị, tháng 11 hằng năm BHXH các quận, huyện, thị xã rà soát các đơn vị đang quản lý thu nhưng không có giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc trụ sở đóng trên địa bàn để tiến hành thực hiện chuyển địa bàn đơn vị vào tháng 01 năm sau liền kề. BHXH quận, huyện, thị xã nơi đang quản lý đơn vị có trách nhiệm báo cáo BHXH thành phố phê duyệt, chốt số liệu thu và việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động; tổ chức bàn giao dữ liệu, hồ sơ của đơn vị cho BHXH nơi tiếp nhận theo quy định. Đồng thời, BHXH nơi đến tiếp nhận toàn bộ dữ liệu, hồ sơ của đơn vị để quản lý, theo dõi và giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN đảm bảo quyền lợi cho người lao động./.

PTT

in Quay trở lại