Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
2631

FE_View_Detail

Quyết liệt thanh, kiểm tra thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT 3 tháng cuối năm 2018 trên địa bàn Thủ đô
19/10/2018 | 09:59

Nhằm tiếp tục hạn chế tối đa việc trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), đảm bảo an sinh xã hội và quyền lợi hợp pháp cho người lao động Thủ đô, BHXH thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4510/BHXH-TTKT ngày 18/10/2018 về việc tập trung, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT quý IV/2018.

Thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT (Ảnh minh họa)

Thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT (Ảnh minh họa)

Công tác thanh tra, kiểm tra là giải pháp quan trọng để thu, thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT giúp giảm tỷ lệ nợ, ngay từ đầu năm 2018 đến nay, BHXH Thành phố luôn chú trọng, đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của Thành phố và quận, huyện, thị xã tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra những đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT. Đồng thời, ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tham mưu cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính những đơn vị cố tình vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT. Tuy nhiên, tỷ lệ thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT của một số cuộc thanh tra, kiểm tra còn thấp.
Tính đến hết tháng 9/2018, trên địa bàn Thành phố vẫn còn gần 3 vạn đơn vị sử dụng lao động để nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 1 tháng trở lên với số tiền nợ trên 1.690 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 4,32% kế hoạch thu năm 2018. Mặc dù, nhiều đơn vị đã tích cực, cố gắng trong công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng nhưng số nợ vẫn còn cao, gây ảnh hưởng xấu đến các chỉ tiêu nhiệm vụ của Ngành, nhất là công tác an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.
Để thực hiện hiệu quả công tác đôn đốc, kiểm tra, thanh tra thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT 3 tháng cuối năm 2018, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội yêu cầu BHXH các quận, huyện, thị xã, phòng Quản lý thu, phòng Khai thác và Thu nợ chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ quy trình nghiệp vụ công tác thu, quản lý nợ theo đúng quy định của BHXH Việt Nam và BHXH Thành phố đối với tất cả các đơn vị sử dụng lao động thuộc phạm vi quản lý.
Mặt khác, BHXH Thành phố cũng giao chỉ tiêu đôn đốc, kiểm tra, thanh tra đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT tới BHXH 30 quận, huyện, thị xã, phòng Thanh tra – Kiểm tra, phòng Quản lý thu, phòng Khai thác và Thu nợ, đảm bảo các đơn vị để nợ đọng từ 2 tháng trở lên phải được đôn đốc trực tiếp hoặc thanh tra, kiểm tra thu nợ. Nội dung kiểm tra, thanh tra chuyên ngành tập trung vào việc thu hồi nợ đọng và phát triển đối tượng.
Riêng với BHXH các quận, huyện, thị xã, Giám đốc BHXH Thành phố yêu cầu thường xuyên báo cáo, đề xuất UBND huyện ban hành các quyết định kiểm tra, thanh tra liên ngành đơn vị nợ, cũng như gửi danh sách những đơn vị nợ lên BHXH Thành phố để ban hành quyết định và giao nhiệm vụ thực hiện kiểm tra. Đặc biệt, tiếp tục rà soát, đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT. Trường hợp đơn vị đã được thanh, kiểm tra theo Quyết định của UBND huyện thì phải kịp thời tham mưu văn bản đôn đốc thực hiện kết luận thanh, kiểm tra. Đồng thời, bố trí lãnh đạo, viên chức các bộ phậm tham gia các Đoàn Thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu; tập trung vào các Đoàn kiểm tra do BHXH Thành phố ban hành quyết định, giao BHXH huyện thực hiện. Trước thứ 6 hàng tuần báo cáo kết quả số đơn vị sử dụng lao động đã được đôn đốc, thanh tra, kiểm tra; số tiền nợ đã thu hồi được./.


- Mai Khanh

in Quay trở lại