Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
8395

FE_View_Detail

Ngăn chặn kịp thời các hành vi cố tình gian lận, trốn đóng BHXH, trục lợi quỹ BHYT trên địa bàn Hà Nội
22/10/2018 | 10:47

Vừa qua, Giám đốc Sở Y tế đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) trong và ngoài công lập có giải pháp ngăn chặn các hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHYT ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh; Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cũng ban hành văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện, thị xã trong việc khắc phục hạn chế tình trạng chây ỳ, chậm đóng, trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH) gây ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động.

Giám đốc bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sai phạm trong đơn vị, công tác được giao quản lý, phụ trách (Ảnh minh họa)

Giám đốc bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sai phạm trong đơn vị, công tác được giao quản lý, phụ trách (Ảnh minh họa)

Để giải quyết tình trạng trục lợi quỹ BHYT và phát huy hiệu quả chính sách BHYT, góp phần đẩy nhanh lộ trình tiến tới BHYT toàn dân, Sở Y tế đã có Công văn số 4609/SYT-KHTC-NVY ngày 16/10/2018 về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát phòng chống gian lận, trục lợi quỹ BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tích cực kiểm tra, chấn chỉnh công tác lập hồ sơ bệnh án, kê đơn, cấp thuốc BHYT, không để xảy ra tình trạng lập hồ sơ bệnh án khống, kê đơn khống để chiếm dụng tiền của quỹ BHYT. Tăng cường quản lý, kiểm tra việc chỉ định sử dụng thuốc, xét nghiệm, dịch vụ kỹ thuật,… cho người bệnh có thẻ BHYT chỉ được thực hiện sau khi trực tiếp khám bệnh; kê đơn chỉ định dùng thuốc phải đảm bảo an toàn, hợp lý và phù hợp với chẩn đoán bệnh.
Mặt khác, từng đơn vị kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị của bệnh viện. Kiểm soát việc kê đơn, sử dụng thuốc, chỉ định xét nghiệm, chỉ định dịch vụ kỹ thuật và việc tuân thủ đúng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, quy trình kỹ thuật, quy trình chăm sóc người bệnh. Đối với các trường hợp bệnh lý thông thường chưa đến mức độ phải nằm viện điều trị nội trú chuyển bệnh nhân điều trị ngoại trú hoặc bố trí giường bệnh ban ngày.
Kiểm tra các bảng kê chi phí khám chữa bệnh của người bệnh đảm bảo tính chính xác và các bảng kê chi phí phải có chữ ký xác nhận của người bệnh theo đúng quy định. Công khai bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để người bệnh biết và thực hiện. Cơ sở khám chữa bệnh không được thu thêm của người bệnh chi phí đã tính trong cơ cấu giá và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Các đơn vị chỉ được thu các chi phí vật tư, hóa chất chưa tính vào giá, phần đồng chi trả theo quy định của người có thẻ BHYT hoặc phần chênh lệch giữa giá thanh toán với cơ quan Bảo hiểm xã hội và giá khám chữa bệnh theo yêu cầu.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh; thực hiện chuyển gửi dữ liệu lên cổng tiếp nhận thường xuyên, liên tục, ngay trong ngày sau khi kết thúc khám chữa bệnh theo đúng quy định; công khai, minh bạch các danh mục dịch vụ y tế và giá các dịch vụ y tế, kịp thời phát hiện những sai sót, trùng lặp trong thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT để chấn chỉnh, xử lý.
Giám đốc Sở Y tế cũng nhấn mạnh: “Giám đốc bệnh viện, viện có giường bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sai phạm trong đơn vị, lĩnh vực công tác được giao quản lý, phụ trách.”.
Bên cạnh đó, cùng chung tay khắc phục tồn tại, hạn chế về tỷ lệ nợ BHXH, BHYT vẫn còn cao hơn tỷ lệ trung bình của cả nước, Sở LĐTBXH đã có Công văn 3418/SLĐTBXH-LĐTLBH ngày 17/10/2018 về việc tăng cường đôn đốc thu nợ BHXH, BHYT. Cụ thể, Sở LĐTBXH yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu hồi nợ BHXH để giảm tỷ lệ nợ xuống dưới 3% nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp nợ và xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/NĐ-CP.

Đồng thời, UBND các quận, huyện, thị xã cần chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện các trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển Công an điều tra để xử lý theo quy định của Bộ Luật Hình sự đối với các đơn vị cố tình gian lận, trốn đóng BHXH.

Từ ngày 01/01/2018, chính thức xử lý hình sự đối với các tội danh liên quan tới BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017):

* Tội gian lận BHXH, BHYT, BHTN được quy định tại:

      - Điều 214 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi) quy định về tội gian lận BHXH, BHTN.

      - Điều 215 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi) quy định về tội gian lận BHYT.

* Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động được quy định cụ thể tại Điều 216 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi).

- PTT

in Quay trở lại