Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
8179

FE_View_Detail

Không sử dụng quỹ BHYT để tạm ứng mua thuốc chống lao
24/10/2018 | 10:20
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 404/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về mua sắm, thanh toán thuốc chống lao.

 

Theo đó, ngày 9/10/2018, diễn ra cuộc họp về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thanh toán thuốc chống lao được mua sắm tập trung cấp quốc gia từ nguồn quỹ BHYT và hỗ trợ chi phí đồng chi trả đối với thuốc chống lao cho người bị bệnh lao.
Sau khi nghe ý kiến đại diện Bộ Y tế, BHXH Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau: Trong thời gian qua, việc tổ chức thực hiện Chương trình phòng chống lao quốc gia đã đạt nhiều kết quả tích cực, được cộng đồng quốc tế đánh giá tốt.
Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện việc mua sắm, thanh toán thuốc chống lao trong thời gian qua (kể cả nguồn viện trợ); chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp và các cơ quan liên quan đề xuất phương án, hình thức văn bản về mua sắm, thanh toán thuốc chống lao phù hợp với pháp luật hiện hành, bảo đảm có đủ thuốc chống lao, tuân thủ nguyên tắc BHYT, không sử dụng quỹ BHYT để tạm ứng mua thuốc chống lao.
Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án tiếp tục sử dụng nguồn NSNN để mua thuốc chống lao trong các năm 2019-2020; trước mắt bố trí kinh phí mua thuốc chống lao trong dự toán ngân sách năm 2019, không chuyển sang sử dụng nguồn quỹ BHYT, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 25/10/2018.

- Theo Thanh Hằng, Báo BHXH

in Quay trở lại