Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
8705

FE_View_Detail

Hà Nội: Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
26/10/2018 | 13:57

Nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, gắn kết hoạt động giải quyết với ứng dụng công nghệ thông tin, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch, UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 5134/UBND-KSTTHC ngày 22/10/2018 về việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Cán bộ BHXH thành phố Hà Nội giải quyết thủ tục cho người dân

Cán bộ BHXH thành phố Hà Nội giải quyết thủ tục cho người dân

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ Bộ phận Một cửa và bố trí trang thiết bị của Bộ phận Một cửa của cơ quan, đơn vị bảo đảm sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.
Cán bộ, công chức tại Bộ phận Một cửa phải đảm bảo trình độ chuyên môn thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Cần có sự tham gia của các đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trong việc tổ chức, vận hành Bộ phận Một cửa, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của việc thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và theo dõi tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
Mặt khác, chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng quá hạn tỏng giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính;…
UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu phải công bố, công khai thủ tục hành chính theo quy định, tránh làm tăng gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp khi đến giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa cấp Thành phố phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, thuận tiện, dễ sử dụng cho người dân doanh nghiệp khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

    Tại BHXH thành phố Hà Nội, nhằm góp phần đẩy nhanh quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong 9 tháng đầu năm 2018, cơ quan BHXH không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử.

     Hiện đã có 63.480 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thực hiện hồ sơ giao dịch điện tử, chiếm 94,3% các đơn vị tham gia BHXH, BHYT. Thực hiện tiếp nhận 1.412.715 hồ sơ, với 690.326 lượt giao dịch hồ sơ điện tử và 160.973 lượt hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

     Cùng với đo, BHXH Thành phố phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – chi nhánh Bắc Hà Nội thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử mức độ 4 về kê khai, đóng BHXH, BHYT đối với 470 doanh nghiệp.

- MK

in Quay trở lại