Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
9185

FE_View_Detail

Bàn giao công tác quân sự, quốc phòng địa phương Ban Chỉ huy quân sự BHXH TP. Hà Nội
26/10/2018 | 17:47

 

Thực hiện Công văn số 1874/BTM-DQTV của Bộ Tham mưu- Bộ Tư Lệnh Thủ đô Hà Nội về việc bàn giao, tiếp nhận Ban Chỉ huy quân sự cơ sở để quản lý theo địa bàn. Ngày 26/10/2018, tại trụ sở BHXH thành phố Hà Nội, Ban Chỉ huy quân sự quận Ba Đình tiến hành bàn giao công tác quân sự, quốc phòng địa phương Ban Chỉ huy quân sự BHXH Thành phố cho Ban Chỉ huy quân sự quận Hà Đông.
Ký kết bàn giao tại Hội nghị

Ký kết bàn giao tại Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có Thượng tá Trần Đức Long, Bộ Tham mưu- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Thượng tá Vương Đăng Ninh, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) quận Ba Đình; Trung tá Nguyễn Bình Phương, Phó Tham mưu trưởng Ban CHQS quận Hà Đông. Ban CHQS cơ quan BHXH Thành phố có đồng chí Vũ Đức Thuật, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Phó Giám đốc BHXH Thành phố; đồng chí Đặng Đình Thuận; Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Phó Giám đốc BHXH Thành phố cùng cán bộ, sỹ quan của 3 đơn vị.

Tại buổi làm việc, đồng chí Tưởng Văn Minh, Phó Trưởng phòng Thanh tra- Kiểm tra, Trung đội trưởng tự vệ cơ quan báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của BHXH Thành phố. Đảng uỷ, Lãnh đạo, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan BHXH Thành phố luôn quan tâm đến công tác quân sự- quốc phòng; công tác giáo dục chính trị, pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ tự vệ; thực hiện hiệu qủa công tác dân quân tự vệ kết hợp với công tác dân vận. Đã triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2018 theo nội dung, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên; chủ động, phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong quá trình thực hiện công tác quân sự - quốc phòng. 

Hàng năm, Ban CHQS cơ quan BHXH Thành phố đã cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Ban Chỉ huy quân sự quận Ba Đình tổ chức, cán bộ tham gia tập huấn chấp hành nghiêm các quy định và kỷ luật, đạt kết quả tốt. Trong công tác huấn luyện tự vệ, hàng năm Ban CHQS cơ quan thực hiện nhiệm vụ huấn luyện lực lượng tự vệ tại chỗ, đảm bảo quân số, thời gian, bắn đạn thật đạt yêu cầu, bảo đảm an toàn về người, vũ khí, trang bị, tham gia hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ do quận tổ chức. Trong thời gian hoạt động trên địa bàn quận Ba Đình, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan BHXH Thành phố hoàn thành tốt các nhiệm vụ về công tác quân sự, quốc phòng.  


   Tại buổi làm việc, Ban CHQS quận Ba Đình tiến hành bàn giao danh sách Ban Chỉ huy quân sự và Trung đội tự vệ tại chỗ; văn bản công tác quân sự, quốc phòng địa phương của cơ quan BHXH Thành phố cho Ban CHQS quận Hà Đông. Ban CHQS BHXH Thành phố hiện có 04 đồng chí (01 Chính trị viên, 01 Chỉ huy trưởng, 01 Chính trị viên phó, 01 Chỉ huy phó); Trung đội tự vệ cơ quan có 19 chiến sỹ được biên chế thành 02 tiểu đội (01 trung đội trưởng, 02 tiểu đội trưởng).

-TV

in Quay trở lại