Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
9244

FE_View_Detail

BHXH quận Thanh Xuân: Quyết liệt thu hồi nợ bảo hiểm xã hội
30/10/2018 | 16:39

 

Thực hiện chỉ đạo của BHXH thành phố Hà Nội, BHXH quận Thanh Xuân tích cực triển khai đồng bộ mọi biện pháp thu hồi nợ bảo hiểm xã hội nhằm giảm tỷ lệ nợ xuống 3,7% theo kế hoạch Thành phố giao năm 2018.


Đồng chí Lê Ngọc Anh- Giám đốc BHXH quận Thanh Xuân họp tổ Thu triển khai công việc cuối năm

Đồng chí Lê Ngọc Anh- Giám đốc BHXH quận Thanh Xuân họp tổ Thu triển khai công việc cuối năm

 

Trong hai tháng cuối năm, BHXH quận Thanh Xuân gửi văn bản đôn đốc đến 5.000 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn yêu cầu trích nộp đầy đủ số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp phát sinh đến hết tháng 10/2018 và những tháng tiếp theo. Cán bộ chuyên quản đôn đốc đối chiếu và đề nghị cơ quan tài chính, cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT chuyển hết số tiền phải đóng bảo hiểm y tế đến hết quý III năm 2018. BHXH quận đề nghị BHXH Thành phố ra quyết định thành lập 03 đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra đối với 130 đơn vị nợ; phân công cụ thể trách nhiệm của cán bộ thu và cán bộ thu nợ đến đốc đốc trực tiếp, lập D04h-TS ít nhất 04 đơn vị/ngày đối với đơn vị nợ từ 03 tháng trở lên và đôn đốc bằng các biện pháp khác đảm bảo thu đủ khối hành chính sự nghiệp và đơn vị nợ dưới 03 tháng, báo cáo kết quả 02 lần/ tuần…..
        Với các biện pháp quyết liệt, BHXH quận Thanh Xuân nỗ lực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong quận nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác thu hồi nợ những tháng cuối năm 2018.

Tuyết Mai- BHXH quận Thanh Xuân

in Quay trở lại