Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
6817

FE_View_Detail

Quyết liệt thực hiện các giải pháp giảm nợ bảo hiểm xã hội về dưới 3%
29/11/2018 | 17:32

 

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Giám đốc BHXH Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Hòa tại Hội nghị giao ban công tác tháng 11, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2018  với cán bộ lãnh đạo chủ chốt và chuyên viên chính tổ chức ngày 29/11.

Đ/c Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc BHXH Thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đ/c Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc BHXH Thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tính đến 31/10/2018, số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN trên toàn Thành phố phải tính lãi hiện là 1.704.913 tỷ đồng, bằng 4,3% số phải thu (giảm 306,3 tỷ đồng, tương đương 17,95% so cùng kỳ năm 2017). So với tỷ lệ nợ BHXH chung trong cả nước thì tỷ lệ nợ BHXH trên địa bàn Hà Nội vẫn cao hơn. 

Theo đó, để đạt chỉ tiêu giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN phải tính lãi năm 2018 là 2,56% kế hoạch Thu tương đương với số nợ dưới 1.003.547 tỷ, Giám đốc BHXH Thành phố Nguyễn Đức Hòa yêu cầu các đơn vị trực thuộc từ 01/11/2018 đến 31/12/2018, quyết liệt thực hiện các biện pháp đôn đốc thu, giảm nợ BHXH ít nhất 701,4 tỷ đồng, tương đương với thu hết tiền nợ BHXH của các đơn vị nợ BHXH dưới 6 tháng. Các đơn vị cần tăng cường thanh tra chuyên ngành đột xuất và xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ.
Toàn cảnh Hội nghị

Với tỷ lệ bao phủ BHYT đạt  86,2% dân số, đến 20/11/2018, số người tham gia BHYT  trên toàn Thành phố là 6.441.435 người đạt 100,1% Kế hoạch giao. BHXH Thành phố đã hoàn thành chỉ tiêu HĐND, UBND Thành phố giao năm 2018 là 85,3%, ước đến tháng 12/2018 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 86,5% dân số, vượt 1,2%. Từ kết quả đáng ghi nhận, Giám đốc BHXH Thành phố yêu cầu các phòng nghiệp vụ có liên quan tiếp tục ứng dụng hiệu quả Hệ thống thông tin giám định BHYT trong thực hiện giám định thanh quyết toán chi phí KCB BHYT và phối hợp các cơ sở KCB BHYT thực hiện việc liên thông dữ liệu KCB BHYT. Lãnh đạo các đơn vị cần quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện các giải pháp  quản lý sử dụng quỹ KCB BHYT trong dự toán được giao như tiếp tục kiểm tra bệnh nhân nội trú, kiểm tra đúng người, đúng thẻ BHYT kể cả ngoài giờ tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, tăng cường kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT, nhất là các cơ sở KCB vượt dự toán giao.Trong tháng cuối của năm 2018, Giám đốc BHXH Thành phố Nguyễn Đức Hòa yêu cầu BHXH các quận, huyện, thị xã tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tập trung công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, nhằm mục tiêu giảm tỉ lệ nợ đọng BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ viên chức trong ngành cần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động theo đúng quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và UBND Thành phố.


-TV

in Quay trở lại