Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
8250

FE_View_Detail

Chương Mỹ: Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 22 của Thành ủy về cải cách chính sách BHXH
06/12/2018 | 17:06
 Sáng 6/12, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch số 268/KH-UBND của UBND huyện thực hiện Chương trình hành động số 22- CTr/TU ngày 24/8/2018 của Thành ủy Hà Nội, Chương trình hành động số 19-CTr/HU ngày 12/9/2018 của Huyện ủy Chương Mỹ về thực hiện Nghị quyết số 28 NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH.
Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng Minh Hiến, Phó chủ tịch UBND huyện và các lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên quan; lãnh đạo và cán bộ chuyên môn BHXH; lãnh đạo UBND, công chức Văn hóa - Xã hội các xã, thị trấn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Hiến - Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Chính sách BHXH và chính sách BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu công bằng xã hội; nhất là trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thông qua hội nghị này nhằm giúp các đại biểu nắm bắt những vấn đề cốt lõi trong các văn bản chỉ đạo làm cơ sở để các xã, thị trấn triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được UBND huyện giao tại Kế hoạch số 268, thực hiện đồng bộ các giải pháp với sự vào cuộc tích cực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị nhằm đưa chính sách BHXH đến gần với nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân.

Đồng chí Hoàng Minh Hiến - Phó chủ tịch UBND huyện khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phó Giám đốc BHXH huyện trình bày Kế hoạch số 268/KH-UBND của UBND huyện. Theo đó, huyện tập trung thực hiện 6 nội dung gồm: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH; Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp; Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước về BHXH; Nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp; Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH và xây dựng chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện.

Giai đoạn đến năm 2021, huyện Chương Mỹ phấn đấu đạt khoảng 40% số người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH, trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm trên 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; Phấn đấu đạt khoảng 33% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; Phấn đấu đạt khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; Tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; Giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 80% trở lên.

Giai đoạn đến năm 2025 phấn đấu đạt khoảng 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 3% lực lượng lao động trong độ tuổi; Phấn đấu đạt khoảng 40% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; Phấn đấu đạt khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85% trở lên.

Giai đoạn đến năm 2030, phấn đấu đạt khoảng 70% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 10% lực lượng lao động trong độ tuổi; Phấn đấu đạt khoảng 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; Phấn đấu đạt khoảng 65% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức trên 90% trở lên.

Tại hội nghị, lãnh đạo BHXH huyện cũng đã giới thiệu một số điểm mới của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính Phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT; nội dung của Nghị định số 153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu giai đoạn 2018 - 2021.         

BHXH huyện Chương Mỹ

in Quay trở lại