Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
5929

FE_View_Detail

UBND TP. Hà Nội ban hành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2020
11/12/2018 | 17:15

 Ngày 10/12, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBND, triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/8/2018 của Chính phủ về chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn thành phố.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

 

Theo đó, thành phố đặt mục tiêu, năm 2019, tỷ lệ tổng số lao động tham gia BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp chiếm ít nhất 90% số đối tượng thuộc diện tham gia; tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ít nhất bằng 30% - 50% so với năm 2018.

Năm 2020, tỷ lệ tổng số lao động tham gia BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp chiếm ít nhất 95% số đối tượng thuộc diện tham gia; tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ít nhất bằng 30% - 50% so với năm 2019.

Để thực hiện chỉ tiêu trên, thành phố sẽ tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan: BHXH, Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên minh Hợp tác xã thành phố... trong việc chia sẻ dữ liệu quản lý doanh nghiệp, quản lý lao động, xác định rõ lao động của doanh nghiệp thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động tham gia đầy đủ theo quy định.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, nhất là thanh tra chuyên ngành BHXH về đóng BHXH, tập trung kiểm tra, thanh tra cả doanh nghiệp có dấu hiệu trốn đóng, đóng không đủ số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp. Thống kê, rà soát số lao động làm việc tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, yêu cầu tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện cải cách TTHC, cải thiện quy trình, thủ tục tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận tham gia và thụ hưởng chế độ, đặc biệt liên qụan đến chính sách BHXH tự nguyện. Tăng cường đối thoại, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, khuyến khích thực hiện tốt chính sách đối với lao động, tập trung thực hiện tuyên truyền đối với chính sách BHXH tự nguyện có sự hỗ trợ một phần tiền đóng của nhà nước từ ngày 01/01/2018; khuyến khích các cơ qụan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực, mở rộng hệ thống đại lý thu BHXH; tăng cường ứng dụng CNTT vào công tác điều hành, quản lý BHXH...

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các Sở, ban ngành, cơ quan đơn vị nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Căn cứ vào chỉ tiêu của Nghị quyết 102/NQ-CP để xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cho từng loại đối tượng, theo từng thời gian, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Các giải pháp thực hiện phải cụ thể, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn.
UBND Thành phố yêu cầu BHXH Thành phố xây dựng Đề án phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2019- 2021; chủ trì, phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Sử Kế hoạch và Đầu tư, UBND các quận, huyện, thị xã trình Thành phố giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Tập trung đôn đốc, chỉ đạo BHXH các quận, huyện, thị xã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ở địa phương thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH nhằm đạt được chỉ tiêu đề ra. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở LĐ-TB&XH, Cục Thuế Thành phố, Cục Thống kê Thành phố cập nhật danh sách các tổ chức, doanh nghiệp tham gia BHXH cho người lao động theo quy định của pháp luật. Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, trong đó, tập trung thanh tra các đơn vị, doanh nghiệp cố tình không đóng, chưa tham gia đầy đủ cho số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp. Kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH.
UBND Thành phố cũng yêu cầu BHXH Thành phố triển khai đồng bộ, có hiệu quả các hình thức thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH, BH thất nghiệp. Phối hợp với cơ quan truyền thông xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về chính sách BHXH; tăng thời lượng tuyên truyền về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH trên địa bàn Thành phố.
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ; liên thông chia sẻ dữ liệu với các Sở, ngành; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH.

-TV

in Quay trở lại