Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
6650

FE_View_Detail

UBND TP. Hà Nội phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2019
12/12/2018 | 13:24
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6620/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Thanh tra thành phố Hà Nội.
Thanh tra nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội, bải hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện là một trong những cuộc thanh tra của Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 (Ảnh: minh họa)

Thanh tra nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội, bải hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện là một trong những cuộc thanh tra của Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 (Ảnh: minh họa)

Theo Quyết định, năm 2019, Thanh tra Thành phố sẽ thực hiện các nội dung thanh tra đúng theo Kế hoạch 5535/KH-TTTP: Công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác xây dựng lực lượng ngành Thanh tra.

Đặc biệt, công tác thanh tra hành chính sẽ thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng về đấu thầu thuốc, mua sắm thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế và sử dụng quỹ BHYT; thanh tra nợ đọng tiền BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện theo kế hoạch của UBND Thành phố. 

Qua công tác thanh tra, thành phố triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra và công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Các hoạt động thanh tra đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, bám sát định hướng Chương trình công tác thanh tra năm 2019 của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là một số ngành, lĩnh vực, quận, huyện có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh.

Đặc biệt, cần hạn chế tối đa sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Tăng cường kiểm tra, thanh tra lại các kết luận thanh tra của cấp dưới; kiểm tra, đôn đôc việc thực hiện kết luận thanh tra. Khắc phục tình trạng chậm ban hành kết luận thanh tra. Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát về cho nhà nước; kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm pháp luật, chấn chỉnh hoạt động quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.
Bên cạnh đó, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chú trọng xem xét giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ ban đầu mới phát sinh tại cơ sở theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn. Tập trung thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài để góp phần ổn định chính trị - xã hội.
Trong công tác thanh tra sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh thực thi Công ước của Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã, phường, thị trấn trong trong phòng, chống tham nhũng./.

- MK

in Quay trở lại