Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
9105

FE_View_Detail

Các trường hợp và mức thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh giữa cơ quan BHXH và người tham gia BHYT
17/01/2019 | 08:30
Theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế; Văn bản số 141/BHXH-CSYT ngày 11/01/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn và đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện thì các trường hợp và mức thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT giữa cơ quan BHXH và người tham gia BHYT được thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng mức tối đa được áp dụng cụ thể như sau: 

 

STT

Các trường hợp thanh toán

Tuyến chuyên môn kỹ thuật

Mức thanh toán tối đa

Mức lương CS

1.390.000 đ

1

KCB tại cơ sở KCB không ký hợp đồng KCB BHYT

1.1

Cấp cứu

Theo chi phí thực tế trong phạm vi hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định

1.2

Ngoại trú

Tuyến huyện

 và tương đương

0,15 lần mức lương cơ sở (khi KCB)

208.500 đ

1.3

Nội trú

Tuyến huyện

 và tương đương

0,5 lần mức lương cơ sở

(khi ra viện)

695.000 đ

Truyến tỉnh

và tương đương

1,0 lần mức lương cơ sở

(khi ra viện)

1.390.000 đ

Tuyến Trung ương và tương đương

2,5 lần mức lương cơ sở

(khi ra viện)

3.475.000 đ

2

KCB tại nơi đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT không đúng quy định tại khoản 1, Điều 28 của Luật BHYT

2.1

Ngoại trú

0,15 lần mức lương cơ sở (khi KCB)

208.500 đ

2.2

Nội trú

0,5 lần mức lương cơ sở

(khi ra viện)

695.000 đ

3

Chi phí cùng chi trả trong năm (kể từ ngày tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục) của các đợt đi KCB đúng tuyến vượt quá 6 tháng lương cơ sở

- Theo chi phí thực tế vượt quá 6 tháng lương cơ sở.

- Cấp giấy xác nhận không cùng chi trả trong năm

4

Các trường hợp khác

Theo hướng dẫn của

Bộ Y tếHồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí KCB bao gồm những giấy tờ sau:

1. Các giấy tờ là bản chụp (kèm theo bản gốc để đối chiếu) gồm:

a) Thẻ bảo hiểm y tế, giấy chứng minh nhân thân (giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc Giấy xác nhận của Công an cấp xã hoặc giy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác).

b) Giấy ra viện, phiếu khám bệnh hoặc sổ khám bệnh của lần khám bệnh, chữa bệnh đề nghị thanh toán.

2. Hóa đơn và các chứng từ có liên quan.

3. Giấy ủy quyền hoặc giấy tờ xác nhận quyền đại diện hợp pháp cho người bệnh đối với người thanh toán hộ.

Nơi tiếp nhận, thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí KCB:

Người bệnh hoặc thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật của người bệnh trực tiếp nộp hồ sơ thanh toán trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi cư trú. Hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT phát sinh trong năm tài chính, cơ quan BHXH tiếp nhận đến hết quý I năm sau.

Trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán, cơ quan BHXH phải hoàn thành việc giám định bảo hiểm y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp. Trường hợp không thanh toán phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

PTT

in Quay trở lại