Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
2173

FE_View_Detail

Mức đóng BHYT theo hộ gia đình năm 2019
18/01/2019 | 09:45

Mức đóng BHYT của các thành viên theo hộ gia đình phụ thuộc vào mức lương cơ sở. Theo đó, từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở tăng nên mức đóng BHYT hộ gia đình cũng sẽ tăng lên tương ứng.

Tham gia BHYT hộ gia đình để phòng rủi ro bệnh tật và giảm trừ mức đóng (Ảnh minh họa)

Tham gia BHYT hộ gia đình để phòng rủi ro bệnh tật và giảm trừ mức đóng (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Khoản 8 Điều 4 Nghị định 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 quy định: Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức lương cơ sở, thời điểm thực hiện là 01 tháng 7 năm 2019.
Còn tại Điều 3 Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bô, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang quy định: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng. Do đó, mức lương cơ sở từ ngày 01/01/2019 đến 30/6/2019 vẫn là 1,39 triệu đồng/tháng.
Theo điểm e Khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHYT quy định mức đóng BHYT của đối tượng hộ gia đình: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60% và 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.
Việc giảm trừ mức đóng BHYT theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.

Vì vậy, mức đóng BHYT theo hộ gia đình năm 2019 sẽ có những thay đổi, cụ thể như sau:

Mức đóng

Từ 01/01/2019 đến 30/6/2019

(Mức lương cơ sở hiện hành 1.390.000 đồng/tháng)

Từ ngày 01/7/2019 trở đi

(Mức lương cơ sở mới 1.490.000 đồng/tháng)

Người thứ nhất

62.550 đồng/tháng;

1 năm là 750.600 đồng

67.050 đồng/tháng;

1 năm là 804.600 đồng

Người thứ hai

43.785 đồng/tháng;

1 năm là 525.420 đồng

46.935 đồng/tháng;

1 năm là 563.220 đồng

Người thứ ba

37.530 đồng/tháng;

1 năm là 450.360 đồng

40.230 đồng/tháng;

1 năm là 482.760 đồng

Người thứ tư

31.275 đồng/tháng;

1 năm là 375.300 đồng

33.525 đồng/tháng;

1 năm là 402.300 đồng

Từ người thứ năm trở đi

25.020 đồng/tháng;

1 năm là 300.240 đồng

26.820 đồng/tháng;

1 năm là 321.840 đồngViệc các thành viên trong gia đình cùng tham gia BHYT không chỉ đề phòng rủi ro bệnh tật mà còn được giảm mức đóng theo quy định. Điều đó tùy thuộc vào từng người tham gia mà phần trăm đóng sẽ khác nhau dựa trên mức lương cơ sở.

- MK

in Quay trở lại