Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
6077

FE_View_Detail

BHXH TP. Hà Nội: Chú trọng công tác truyền thông BHXH, BHYT tại cơ sở
22/01/2019 | 14:06

 

Ngày 17/1/2019, BHXH TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch công tác thông tin, truyền thông năm 2019, xác định các nhóm đối tượng, nội dung truyền thông trọng tâm cùng những biện pháp thực hiện cụ thể nhằm góp phần quan trọng hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của BHXH Thành phố.


Cán bộ Bưu điện và BHXH huyện Chương Mỹ hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

Cán bộ Bưu điện và BHXH huyện Chương Mỹ hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

Với mục tiêu, phấn đấu đạt số người tham gia BHXH chiếm tỉ lệ 36,8% so với lực lượng lao động trong độ tuổi (90% đối tượng thuộc diện phải tham gia); số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp chiếm tỉ lệ 31,1% so với lực lượng lao động trong độ tuổi (90% đối tượng thuộc diện phải tham gia); tốc độ phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 30%; số người tham gia BHYT đạt tỉ lệ 88,2% so với dân số; hạn chế tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN nhằm giảm tỷ lệ nợ BHXH phải tính lãi dưới 2%.
Năm 2019, BHXH TP. Hà Nội tập trung chú trọng truyền thông đến các nhóm đối tượng chủ yếu như: Đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể ở địa phương. Người sử dụng lao động, người lao động ở các cơ quan, đơn vị, khu công nghiệp, khu chế xuất; các doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế; các đơn vị quản lý đối tượng (như đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, người có công...). Các tầng lớp nhân dân, đăc̣ biêṭ là các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hô ̣gia đình. Học sinh, sinh viên, đặc biệt là khối các trường đại học, cao đẳng, chuyên nghiệp và dạy nghề. Cán bộ, nhân viên thuộc hệ thống các cơ sở khám chữa bệnh; cán bộ làm công tác BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động; cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống BHXH thành phố. Cộng tác viên tuyên truyền, nhân viên đaị lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố.

Về nội dung thông tin truyền thông, tập trung các vấn đề liên quan đến thực hiện BHXH bắt buộc tại các đơn vị sử dụng lao động, phát triển BHXH tự nguyện, BHYT học sinh, sinh viên, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính; thông tin truyền thông việc tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng uy tín của cơ quan BHXH thành phố Hà Nội “ Trách nhiệm, hiệu quả vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp Thủ đô”, thông tin đậm nét nhân dịp ngày thành lập Ngành BHXH (16/2), ngày BHYT Việt Nam (01/7)…BHXH TP. Hà Nội chỉ đạo BHXH các quận, huyện, thị xã trực thuộc tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên tham mưu, báo cáo tình hình hoạt động với quận, huyện, thị ủy, Ban Tuyên giáo, UBND quận, huyện, thị xã trong công tác tuyên truyền và thực thi pháp luật BHXH, BHYT đến các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn.

Đặc biệt, chú trọng các hình thức: hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm, đối thoại trực tiếp với người lao động ở các cơ quan, doanh nghiệp, người dân ở các xã, phường, thị trấn. Kết hợp phát hành ấn phẩm, lấy phiếu khảo sát tại các hội nghị, hội thảo,… Cung cấp danh sách các đơn vị nợ BHXH, các chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN để đăng trên Cổng TTĐT của quận, huyện, thị xã, hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Phối hợp và tạo điều kiện hợp tác với các cơ quan thông tấn báo chí trong công tác thông tin, truyền thông việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương và đơn vị.

 


-TV

in Quay trở lại