Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
6875

FE_View_Detail

Thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội thế nào?
19/02/2019 | 09:01
 Bạn đọc M.N, email vantam.nguyenx@xxx, hỏi: Tôi mới nghỉ việc tại Công ty được 3 tháng và đã được nhận lại sổ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, tôi đã làm thất lạc sổ BHXH. Tôi muốn cấp lại sổ bảo hiểm xã hội thì hồ sơ và thời gian xin cấp lại sổ như thế nào?

 

 

Trả lời:
- Tại Tiết c, Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 31 Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định:
Trường hợp người lao động đang bảo lưu quá trình đóng BHXH kê khai hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH và nộp cho cơ quan BHXH.
Vì vậy, đề nghị bạn lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội để được xem xét, giải quyết.
- Về thời gian cấp lại sổ BHXH do mất, sẽ không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

-BBT

in Quay trở lại