Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
2694

FE_View_Detail

Nâng cao hình ảnh con người Thủ đô Hà Nội văn minh, thanh lịch, thân thiện, mến khách trong mắt bạn bè quốc tế
27/02/2019 | 09:31

 

Để thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 25/02 về việc nâng cao trách nhiệm, tinh thần mến khách, thân thiện, phát huy niềm tự hào của nhân dân Thủ đô trong công tác tổ chức phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai. 

 

 

Để phục vụ tốt nhất cho công tác phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai, tại Hà Nội, diễn ra từ ngày 26/02/2019 đến hết ngày 02/3/2019; đồng thời, vẫn phải tiếp tục duy trì trật tự đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức của mọi người trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, duy trì nếp sống văn hóa thanh lịch văn minh, tiếp tục thực hiện tốt hai bộ Quy tắc ứng xử, nhằm nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam, của Thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành Thành phố,  Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện tốt các nội dung sau đây:

Nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung UBND Thành phố đã chỉ đạo: Triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại các tuyến phố, các khu vực công cộng, khu vực các đoàn dự kiến đi qua, khách sạn các đoàn dự kiến lưu trú và nơi dự kiến tổ chức Hội nghị; Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự đô thị, an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường trong suốt quá trình diễn ra Hội nghị.

Tăng cường tuyên truyền các tầng lớp nhân dân Thủ đô biết, hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị, vinh dự của Thành phố Hà Nội là nơi diễn ra sự kiện được toàn Thế giới quan tâm sát sao; tổ chức vận động, động viên nhân dân Thủ đô thực hiện tốt các nội dung sau đây:

Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, giữ gìn, đảm bảo an ninh, trật tự; tích cực tham gia và hưởng ứng hoạt động vẫy chào có trật tự các đoàn khi di chuyển trên các tuyến đường (mặc lịch sự, trang trọng, hai tay cầm cờ, hoa); Chấp hành pháp luật giao thông, yêu cầu của các cơ quan chức năng trong đảm bảo giao thông, chủ động nhường đường cho các đoàn xe ưu tiên khi tham gia giao thông.

Gìn giữ, phát huy văn hóa ứng xử của người Hà Nội, nâng cao hình ảnh con người Việt Nam, con người Thủ đô Hà Nội văn minh, thanh lịch, thân thiện, mến khách trong mắt của báo chí và bạn bè quốc tế, đặc biệt là với Hội nghị nhằm duy trì hình ảnh một Hà Nội - Việt Nam an toàn, thân thiện - Thành phố Vì Hòa Bình.

Nhiệt hình hướng dẫn, giúp đỡ các nhà báo, khách quốc tế tham quan, tác nghiệp trên địa bàn Thành phố; Các tổ chức, các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, buôn bán, sinh hoạt ở hai bên các tuyến đường nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, trang trí nhà cửa sạch đẹp, không tăng giá tất cả các dịch vụ, các loại sản phẩm, hàng hóa phục vụ khách trong thời gian diễn ra Hội nghị.

Đây là cơ hội tốt nhất để quảng bá với thế giới về văn hóa, sự phát triển, hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam, Thủ đô Hà Nội với cộng đồng quốc tế, duy trì hòa bình và hữu nghị. Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao; đồng thời tiếp tục triển khai sâu rộng và tiếp tục duy trì lâu dài các nội dung nhiệm vụ nêu trên trở thành một nhiệm vụ thường xuyên của Thành phố, nhằm đưa chất lượng công tác giữ gìn văn minh trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố đạt hiệu quả chất lượng cao hơn. Đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí, các tổ chức và nhân dân Thủ đô tiếp tục đồng tình ủng hộ.

-TV

in Quay trở lại