Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
5553

FE_View_Detail

2 tháng đầu năm, tăng mới 15.244 người tham gia BHXH tự nguyện
28/02/2019 | 11:41

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác thu BHXH, BHYT năm 2019 dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, BHXH Việt Nam diễn ra ngày 27/02/2019. Tại điểm cầu Trung ương có đại diện Ban Thu, Ban Sổ Thẻ, Vụ Tài chính- Kế toán, Trung tâm CNTT; đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Công ty Tecapro. Tại các điểm cầu địa phương có đại diện BHXH và Bưu điện tỉnh, thành phố…

 

Theo báo cáo của Ban Thu, ước đến hết tháng 2/2019, cả nước có 14,37 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 82,7 triệu người tham gia BHYT- với tổng số thu ước đạt 49.854 tỉ đồng. Tổng số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới trong tháng 1 và tháng 2/2019 là 15.244 người, nâng số lượng người tham gia BHXH tự nguyện hiện nay lên hơn 295.000 người. Một số địa phương có số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới cao là Hà Nội, Bình Định, Đắc Lắc, Phú Thọ, Thái Bình, Thanh Hóa.

Ngay sau khi BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 151/QĐ-BHXH; BHXH và Bưu điện tỉnh, thành phố đã tổ chức làm việc ngay, dự thảo hợp đồng phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện.
Theo thống kê của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, từ ngày 01/01/2019, Bưu điện các địa phương đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Theo đó trong tháng 01/2019 đã tổ chức 556 Hội nghị với số người tham gia tăng mới là 10.051 người, bình quân mỗi hội nghị phát triển được 18 người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới. Trong tháng 02 (tính đến ngày 17/2) đã tổ chức 35 hội nghị; số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới 739 người. Tổng số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới thông qua tổ chức hội nghị trong tháng 1 và tháng 2 năm 2019 là 10.754 người.
Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu, để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, ngoài phương án phối hợp với Bưu điện, BHXH các tỉnh, thành phố cần chủ động phối hợp với các tổ chức, cá nhân làm đại lý thu. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần tập trung khai thác triệt để dữ liệu từ cơ quan Thuế để đưa ra các giải pháp quản lý tốt hơn nhằm phát triển số người tham gia BHXH bắt buộc.

-TV

in Quay trở lại