Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
2008

FE_View_Detail

Quận ủy Hai Bà Trưng đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW
01/03/2019 | 17:22

 

Ngày 28/02/2019, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của BCH Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH và Chương trình hành động của Quận ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
Đ/c Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc BHXH Thành phố phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc BHXH Thành phố phát biểu tại Hội nghị

 

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đức Hòa – Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội; đồng chí Đinh Thị Lan Duyên, Phó Bí thư thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng; đồng chí Vũ Văn Hoạt - Ủy viên BCH Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng.
Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách BHXH trong năm 2018 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, đại diện lãnh đạo BHXH quận cho biết việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực và nhiều thành quả có ý nghĩa, góp phần quan trọng tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Theo đó trong năm 2018, về số thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN đạt 3.190 tỷ đồng đạt 100,6% kế hoạch; Về công tác phát triển đối tượng: trên toàn quận đang quản lý 6.076 đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN, phát triển mở rộng được 1.039 đơn vị với 5.419 lao động (tăng 20% so với năm 2017); số người tham gia BHXH tự nguyện là 978 người (tăng 11,4% so với năm 2017); Về công tác thu nợ: có 1.078 đơn vị nợ từ 01 tháng trở lên với số tiền nợ BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN phải tính lãi là 70,46 tỷ đồng, chiếm 2,33 kế hoạch thu (giảm 0,52% so với năm 2017). Phấn đấu đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao, BHXH quận xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 gồm: Hoàn thành các chỉ tiêu về thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88,2%, tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHTN đạt 90% đối tượng thuộc diện tham gia, tốc độ tăng BHXH tự nguyện đạt 30%; Giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN xuống dưới 2%.
Tại Hội nghị, thông qua đóng ý kiến đóng góp của đại diện các phòng, ban, ngành thuộc quận đã tập trung đề cập và phân tích những chủ đề quan trọng như: Đánh giá vai trò của Tổ Liên ngành Thu nợ quận; Công tác phối hợp với Chi cục Thuế quận; Vai trò tham gia của các đại lý thu; Công tác phối hợp với Bưu điện trong việc chi trả lương hưu và các khoản trợ cấp hàng tháng,.. nhằm chia sẻ kinh nghiệm thành công cũng như những khó khăn, bất cập, trên cơ sở đó đưa ra đề xuất kiến nghị, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội ghi nhận những kết quả và kinh nghiệm chia sẻ tại Hội nghị này sẽ là bài học quý báu cho việc lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết. Kết quả Hội nghị cho thấy trong năm qua, Quận ủy và HĐND, UBND quận Hai Bà Trưng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết được ban hành kịp thời; nội dung tuyên truyền đảm bảo đúng định hướng, bám sát tinh thần Nghị quyết. Giám đốc BHXH Thành phố đề nghị BHXH quận cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đồng thời tích cực phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể để hoàn thành các chỉ tiêu được giao.


Đ/c Đinh Thị Lan Duyên, Phó Bí thư thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng phát biểu tại Hội nghị
Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lan Duyên, Phó Bí thư thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của quận tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 28-NQ/TW. Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đòi hỏi sự vào cuộc, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan, nâng cao vai trò của các cấp chính quyền trong triển khai đồng bộ có hiệu quả nhiều nhiệm vụ, nhóm giải pháp trong đó chú trọng: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; Tập trung tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng cụ thể, tuyên truyền kết hợp với giải thích, tăng tính tương tác phản biện; Tăng cường phối hợp giữa cơ quan BHXH quận với cơ quan Thuế, các phòng, ban, ngành, UBND 20 phường trong việc đề xuất, tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản liên quan đến việc cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, giảm tối đa tình trạng nợ đóng BHXH để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động./.

BHXH quận Hai Bà Trưng

in Quay trở lại