Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
8850

FE_View_Detail

Nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp
06/03/2019 | 16:55
Đây là một trong những mục tiêu được đặt ra tại Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của BHXH TP. Hà Nội được Giám đốc BHXH Thành phố Nguyễn Đức Hòa ban hành vừa qua.
BHXH Hà Nội phấn đấu trên 50% các đơn vị thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT

BHXH Hà Nội phấn đấu trên 50% các đơn vị thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT

 Với phương châm “Trách nhiệm, hiệu quả vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp Thủ đô”, BHXH TP. Hà Nội đặt nhiều mục tiêu cải cách thủ tục hành chính trong năm 2019. Theo đó, phấn đấu đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT, thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100% các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN; trên 50% các đơn vị thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT. Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử và đạo đức công vụ theo quy định của UBND Thành phố và BHXH Việt Nam; Nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân hướng tới chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 85% trở lên.  

BHXH TP. Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong các khâu chuyên môn nghiệp vụ; giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ tốt đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tập trung triển khai hình thức giao dịch điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính. Đôn đốc các đơn vị cơ quan, doanh nghiệp thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử phấn đấu đạt 100% các đơn vị tham gia; Đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN. Liên thông dữ liệu, kết nối các phần mềm quản lý: giải quyết chế độ BHXH (TCS), phần mềm quản lý thu(TST), cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, phần mềm kế toán và Hệ thống thông tin Giám định BHYT nhằm phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT. Tiếp tục ứng dụng hiệu quả Hệ thống thông tin giám định BHYT trong thực hiện giám định thanh quyết toán chi phí KCB BHYT và phối hợp các cơ sở KCB BHYT thực hiện việc liên thông dữ liệu KCB BHYT. Thí điểm ứng dụng công nghệ sinh trắc học vân tay trong cải cách thủ tục hành chính khám chữa bệnh BHYT. Mô hình và giải pháp sinh trắc học vân tay là giải pháp hoàn toàn mới đầu tiên được thực hiện tại cơ sở KCB BHYT của Hà Nội, góp phần quan trọng trong đơn giản thủ tục hành chính của người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh, giảm thời gian, chi phí cho cơ quan BHXH, các cơ sở KCB BHYT và người có thẻ BHYT.
Giám đốc BHXH TP. Hà Nội chỉ đạo Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thường xuyên chủ trì kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong đơn vị mình quản lý, trong đó chú trọng kiểm tra việc thực hiện CCHC, trách nhiệm của viên chức thực hiện nhiệm vụ được giao và thực hiện giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa”./.

-TV

in Quay trở lại